image

Recebi Şerifte ilk perşembeyi cumaya bağlayan gece

 • 12 rekat namaz kılarsa büyük ecir vardır.
 • Her rekatta 1 fatiha Suresi, 3 Kadir Suresi, 12 İhlas Suresi
 •  2 rekatta bir selamla kılar
 • Akşam namazı ile yatsı namazı arasında
 • Namaz bitince:
  •  70 kere salavat-ı Şerif (Allahümme salli ala Muhammedin Nebiyyil Ümmiyyi ve ala alihi ve sellim)
  •  sonra secdeye kapanıp 70 kere (Subbuhun kuddusun rabbuna ve rabbul melâiketi verruh)
  • başını kaldırır (2 secde arasında otururken); (rabbiğfir verham ve tecavez amma ta’lemu inneke entellahül e’azzül ekrem)
  • sonra 2. secdeye varıp 1. secdede söylediğini tekrar eder (70 kere)
  • bitirince Allahtan istediklerini ister, dilediği muhakkak verilir.
  • Sevabı:
   • Kul bu namazı kılarsa
    • denizlerin köpüğü
    • kum taneleri
    • dağların ağırlığınca
    • yağmurların damlalarınca
    • ağaçların yapraklarınca
     • fazlada olsa bütün günahlarını mağfiret eder.
   • Bu kişi yakın akrabasından(günahkar) 700 kişiye şefaat eder
   • Kabirde ilk gecesi bu namaz kendine gelip, “sevin her zorluktan kurtuldun” der. Kulda sen kimsin deyince, o namaz şu sene, şu ay, şu gece kılmış olduğun namaz, der.
   • Namaz ona kabirde yoldaş olur.
   •  Sura üfürüldüğünde başına gölge olur
   •  Kıyamette başına gölge olur.
   •  Sen ebediyyen hiçbir hayrı kaybetmeyeceksin, der.

Gunye, 1/182

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s