Allahümme salli alez zatil muhammediyyetil latıyfetil ehadiyye* Şemsi semail esrar* Ve mazharil envar* Ve merkezi medari medaril celal* Ve kutbi felekil cemal* Allahümme bi sirrıhi ledeyk* Ve bi seyrihi ileyk* Amin havfi* Ve ekıl asrati* Ve eshib hüznü ve hırsıy* Ve kün li ve huz li ileyke minni* Verzukniyel fenae anni* Ve la tec’alni meftunen bi nefsi* Mahcuben bi hıssi* Vekşif li an külli sirrin mektumin ya hayyü ya kayyüm*

Bu salavat her gün sabah namazından sonra okunurkim devam ederse İbrahim Düsüki (k.s.) hazretleri buyuruyor ki : “Bu salavata devam eden bizim üzerimize olan feyizler okuyanın da üzerine olur. Çünkü bu salavatın her harfi Allah Resulu (sallallahu aleyhi vesellem)’in izniyle yazılmıştır.

 

Manası: Allah’ım sırlar semasının güneşi nurların mazharı, celal dairesinin merkezi, cemal feleğinin kutbu, ehadiyet latifesinin zuhur yeri zatı Muhammediyete salatu selam eyle Allah’ım O’nun senin yanındaki sırrı ve sana olan istikametinin hakkı için korkumu gider, emniyet ver, ayak kaymalarımı azalt, hüznümü ve hırsımı gider, benden yana ol beni benden kendine çek, beni benden fena ile rızıklandır beni nefsimin fitnesine düşürme dış dünyayı tanıdığım hislerimi bana engel etme , bana her türlü saklı sırları aç Ya Hayyü Ya Kayyüm (celle celaluhu)

2 thoughts on “Salavat-ı Şemsiyye

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s