SAFER AYINDA OKUNACAK DUA VE TESBİHATLAR ( 9 ekim 2018 salı Aksam ezanı itibariyle)

SAFER AYINDA OKUNACAK DUA VE TESBİHATLAR

(2019 yılı için; safer ayımız 29 eylül pazarı 30 eylül pazartesiye bağlayan gece başlıyor)

Her gün okunabildiği gibi bu ayda okuyacağımız tesbihler

İLK GÜN BU DUAYI OKUYALIM

Allahümme ferricna biduhulis safer, vahtimlena bilhayri vezzafer.

(sayı yok )

Safer ayı cezaların indiği bir aydır. Bunun için ilk gün hemen yukarıdaki duayı okuyup, oruçlu olmak ve çok sadaka vermek lazımdır.

” ALLAHÜMME BARİK LENA Fİ ŞEHR-İ SAFER VAHTİM LENA BİSSAADETİ VEZZAFER.”

(en az 3 kere )

Anlamı:

Allah’ım safer ayında bize bereket ver! Mutluluk ve Galibiyetle bitirmemizi nasip et..”

100 kere Her Gün

”YÂ DÂFİA’L-BELÂYÂ, İDFÂ ANNA’L-BELÂYÂ, FALLÂHÜ HAYRUN HÂFİZAN VE HÜVE ERHÂMÜ’R-RÂHİMİN, İNNEKE ALÂ KÜLLİ ŞEY’İN KADİR”

okunmalı ve dua edilmelidir.

Meali: “Ey belaları def eden Allahım! Belaları bizden uzaklaştır. Allah muhafaza edicilerin en merhametlisidir.

Muhakkak ki senin kudretin her şeye yeter.”

Bu güzel bir duadır ve her zaman yapılabilir. Bu açıdan elbette Safer ayında da okunabilir.

Ancak bu duanın özellikle Safer ayında yapılacağıyla ilgili bir hadis bulamadık.

Buna göre, bu duayı belli bir zaman dilimine indirgemeden her zaman her yerde okumak en uygun olanıdır.

Evden çıkarken 3 yada 7 kere:

“BİSMİLLAHİ HASBİYALLAHİ LAİLAHE İLLA HÛ ALEYHİ TEVEKKELTÜ VE HÜVE RABBİL ARŞİL AZİYM” söylenmelidir.

Safer ayında her gün mutlaka

100 kere:

”LA HÂVLE VELÂ KUVVETE İLLA BİLLAHİL ALİYYİL

AZİYM” denilmelidir.

günde 100 kere söyleyenden, en hafifi fakirlik olmak üzere 70 çeşit bela, musibet kaldırılır.

Ayrıca yine safer ayında

(ve her zaman) her gün mutlaka günde 100 kere salâvat getirmek lazımdır. salâvat çok bela ve musibetleri çevirir, dünya ve ahirette kurtuluşuna sebep olur.

en efdâl salâvat’ı şerife

”ALLAHÜMME SÂLLİ ÂLA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN VE VE ÂLA ÂLİHİ VE SAHBİHİ EFDÂLE SALEVATİKE VE ADADE ME’LUMATİKE VE BÂRİK VE SELLİM”

Enes bin mâlik’e ra peygamberimizin sav öğrettiği çok

TESİRLİ BİR DUA

Bu duayı sabah (mümkünse güneş doğmadan) 3 kere ve akşam güneş battıktan hemen sonra okuyan, korkmaya tek layık olan yalnız Allah’tan c.c. korksun .

başta zalim devlet başkanı , şeytan, cin ve insanların şerrinden, büyü ve efsunlardan hiçbiri allah’ın c.c. izniyle hiçbir şekilde zarar veremez. hz osman’dan ra bildirildiğine göre ani belalardanda korunur. ayrıca zehir verilse tesir etmez allah’ın izniyle

(hergün okumak lazımdır)

“BİSMİLLAHİLLEZİ LÂ YEDURRÜ MEÂS MİHİ ŞEY-ÜN FİL-ERDİ VE LÂ FİSSEMAİ VE HÜVES SEMİÜL ÂLİYM”

ALLAH’u Teâlâ’yı devamlı zikretmek lazımdır.

Zira ALLAH’u Teâlâ’yı zikretmek en büyük ibadettir, belaları musibetleri çevirir. En efdal zikir

“LA İLAHE İLLALLAH” dır.

SAFER AYI GÜNCELLENDİ. Safer ayında yapılacakları (ilk gece-gün/ilk çarşamba gecesi-günü/son çarşamba gecesi-günü/hergün) aşağıdaki başlıklara tıklayarak kolayca uygulayabilirsiniz (detaylı veya kısa yoldan)

image

Mektebundan: AŞAĞIDA HER HİCRİ AYDA YAPILMASINI TAVSİYE ETTİĞİMİZ NAFİLE İBADETLER KONULMUŞTUR. KAZASI OLANLAR KESİNLİKLE KAZALARINA YÖNELMELİ VE İNŞAALLAH O MÜBAREK ZAMANLARIN MÜKAFATLARINA DA NAİL OLURLAR BİİZNİLLAH. HEPSİNİ YAPABİLMEK MÜMKÜN OLMAYABİLİR. BU TAKDİRDE HERKES KENDİ MEŞGULİYETLERİNE VE DURUMUNA UYGUN BİR LİSTE YAPABİLİR. ÇABA BİZDEN TAKDİR RABBİMİZDEN.

Not:Bunların hiçbiri bile yapılamasa bile son çarşamba kılınacak namaz ihmal edilmemeli. Safer ayının son çarşambasının,her hicri yılın en zor günü olduğu, kazayı belayı yaratan Rabbimiz siperleri de yaratmıştır, tedbirimizi alalım, Rabbimize sığınalım.

Niyet ederken: İster Allah (c.c) Rızası için, ister Hacet Namazı niyetiyle niyetleniriz.

Safer ayında yapılacakları (ilk gece-gün/ilk çarşamba gecesi-günü/son çarşamba gecesi-günü/hergün) aşağıdaki başlıklara tıklayarak kolayca uygulayabilirsiniz (kısa yoldan).Niyet ederken: İster Allah (c.c) Rızası için, ister Hacet Namazı niyetiyle niyetleniriz.

SAFER AYI İLK GECE-İLK GÜNÜ YAPILACAKLAR


SAFER AYI İLK GECE-İLK GÜNÜ YAPILACAKLAR (buraya tıklayarak yapılacakları kolayca uygulayabilirsiniz (Detaylı).

Safer ayı ilk gece-ilk gün madde madde yapılacaklar listesi-sırayla uygulama

_____________________________

SAFER AYI HERGÜN YAPILACAKLAR 


SAFER AYI HERGÜN YAPILACAKLAR (buraya tıklayarak yapılacakları kolayca uygulayabilirsiniz (Detaylı).

Safer ayı her gece-gündüzü madde madde yapılacaklar listesi-sırayla uygulama

______________________________


SAFER AYI İLK ÇARŞAMBA GECESİ-GÜNÜ YAPILACAKLAR 


SAFER AYI İLK ÇARŞAMBA GECESİ-GÜNÜ YAPILACAKLAR (buraya tıklayarak yapılacakları kolayca uygulayabilirsiniz (Detaylı).

Safer ayı ilk çarşamba gece-gündüzü madde madde yapılacaklar listesi-sırayla uygulama

_______________________________

SAFER AYI SON ÇARŞAMBA GECESİ-GÜNÜ YAPILACAKLAR 


SAFER AYI SON ÇARŞAMBA GECESİ-GÜNÜ YAPILACAKLAR (buraya tıklayarak yapılacakları kolayca uygulayabilirsiniz (Detaylı).

Safer ayı son çarşamba gece-gündüzü madde madde yapılacaklar listesi-sırayla uygulama

________________________________

Safer ayında hergün (enazı ilk-son çarşambası) 1 kere okunacak en önemli dua. Bu duanın türkçe yazılışı internette hep yanlış yazılmış, defalarca kontrol ederek biz doğrusunu yazdık (inşAllah). Sadece burada bulabileceğiniz bu duayı paylaşın, sevabı defterinize olsun. Burada arapçasını, türkçe okunuşunu ve türkçe mealini yazdık. Allah kabul etsin.

DUANIN TÜRKÇE OKUNUŞU

Bismillahirrahmanirrahim.
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin Abdike ve Nebiyyike ve Resuliken nebiyyil ümmiyyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve bârik ve sellim,
Allahümme innî eûzü bike min şerri hazeş şehri ve min şerri hâzel yevmi ve min külli şiddetin ve belâin ve beliyyetil-letî kadderte fîhi Yâ Dehru Yâ Deyhûru Yâ Deyhâru Yâ Kânü Yâ Keynûnü Yâ Keynânü Yâ Ezelü Yâ Ebedü Yâ Mübdîü Yâ Müîdü Yâ Zel Celâli vel İkrâmi Yâ Zel Arşil Mecîdi ente tefalü mâ türîdü.
Allahümme’h rüsnî bi aynikelletî lâ tenâmü fî nefsî ve mâlî ve ehlî ve evlâdî ve dînî ve dünyâyelletîbteleytenî bi suhbetihâ bi hürmetil ebrâri vel ehyâri bi rahmetike Yâ Azîzü Yâ Gaffâru Yâ Kerîmü Yâ Settâru bi rahmetike Yâ erhamer-râhimîn.
Allahümme Yâ şedîdel kuvâ Yâ şedîdel mihâli Yâ Azîzü Yâ Kerîmü Yâ Kebîru Yâ Müteâl, zellelte bi izzetike cemîa halkıke, ikfinî vekfinî an cemîi halkıke Yâ Muhsinü Yâ Mücemmilü Yâ Mütefeddilü Yâ Münimü Yâ Mükrimü Yâ Allahü Lâ ilâhe illâ ente bi rahmetike Yâ erhamer-râhimîne.
Allahümme Yâ Latîfü letafte bi halkıs-semâvâti ve ardı, ültuf bi Nâfî kadâike ve âfinâ min belâike velâ havle velâ kuvvete illâ bike bi rahmetike Yâ erhamer-râhimîn. Hasbünallâhü ve ni’mel vekîlü velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyîl azîm.
Allahümme bi sirril haseni ve ehîhi ve ceddihi ve ebîhi ve ümmihi ve benîhi ikfinî şerra hâzel yevmi ve mâ yenzilü fîhi Yâ Kâfiyel mühimmâti Yâ Dâfial beliyyâti, feseyekfikehüm Allahü ve hüves-semîül alîmü, ve sallallahü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellem.

DUANIN TÜRKÇE MEALİ (kelime kelime değil)
“Ey Allah! Kulun, Nebin ve Rasûlün olan Ümmî Peygamber Efendimiz Muhammed’e ve Ehl-i Beyt’ine ve sahâbesine salât eyle, bereketler yağdır ve selam eyle.
Ey Allâh! Muhakkak ki ben bu ayın ve bu günün şerrinden ve senin bu ayda yarattığın her bir belâ ve musibetten Sana sığınırım. Ey Ezelî! Ey Bakî! Ey Kadîm! Ey Mevcûd! Ey Sâbit! Ey Hakk!
Ey (varlığının) başlangıcı olmayan! Ey sonu olmayan! Ey her şeyi yoktan yaratan! Ey her şeyi tekrar diriltecek olan! Ey celal ve ikram sahibi! Ey ulu Arş’ın sahibi! Sen dilediğini yaparsın!
Ey Allâh! Canımı, malımı, birliktelikleriyle beni imtihana tâbi tuttuğun çocuklarımı, dînimi ve dünyamı hiç uyumayan kudret gözünle muhafaza eyle. İyi ve hayırlı kullarının hürmetine bu duamı kabul eyle! Rahmetinle muamele eyle!
Ey yüce Allâh! Ey günahları bağışlayan! Ey (kullarına karşı) cömert (olan)! Ey günahları örten! Ey acıyanların en merhametlisi rahmetinle muamele eyle! Ey kuvvetleri güçlü ve azabı şiddetli olan Allâh! Ey Kendisi çok güçlü olan! Ey ululuk sahibi! Ey iyilik sahibi! Ey büyük Allâh! Ey yüce Allâh! İzzetinle bütün yaratıklarını zelil kıldın. Bana kâfi gel, mahlukâtın(ın şer ve zararların)a karşı bana kâfi gel!
Ey güzellik veren! Ey yaptığını güzel yapan! Ey (dilediğini) güzelleştiren! Ey fazl-u kerem sahibi! Ey inam eden! Ey ikram eden! Ey Kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan! Ey acıyanların en mer­hametlisi! Ey gökleri ve yeri yaratma lütfunda bulunan Latif. Kazâ ve kaderinde bize lütufta bulun. Belandan bize âfiyet ver. Günahlardan dönüş ve ibâdete kuvvet ancak Senin yardımınladır. Ey acıyan­ların en merhametlisi! Rahmetinle kabul buyur.
Allâh -u Te alâ bize yeter. O ne güzel vekildir. O pek yüce ve çok büyük Allâh’ın yardımı olmadan hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Ey Allâh! Hasen ile kardeşinin, dedesi ile babasının, annesi ile oğulları­nın sırrı hakkı için; bugünün şerrine ve bugünde inecek olan belaların şerrine karşı bana kâfi gel! Ey mühim sıkıntılara kâfi gelen ve ey belâları kaldıran! ‘Onlara karşı muhakkak Allâh sana kâfi gele­cektir, O hakkıyla işiten ve hakkıyla bilendir.’
Allâh-u Te alâ, Efendimiz Muhammed e, Ehl-i Beytine ve ashâbının tümüne salât eylesin. Ey Al­lâh! Safer ayında bize bereket ver! Mutluluk ve galibiyetle bitirmemizi nasip et!”
KAYNAK: (Muhammed ibni Hatîriddîn, el-Cevâhiru’l-hams, sh:50-52; İbrâhîm el-Ensârî, Rava’z-zam’ân fifedâili’l-eşhuri ve’l-eyyâm, sh:4; Muhammed Âbidîn, Tenbîhu’l-kulûbi’n-naime ale’l-evrâdi’d-dâime, sh:71-72; Mahnıud Sâmî, el-Ed‘iye ve’l-ezkâr, sh:123-127)