Derecatı Aliyeye müstahak olmak, bağışlanmak, çok sevap kazanmak için salavat
SALAVAT:
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin biadedi verakı hâzihil eşcâr,
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin biadedi vürûdi vel envâr,
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin biadedi katril emtâr,
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin biadedi remlil ğıfâr
MANASI:
Allahım!
Efendimiz Muhammed sallallahü aleyhi ve sellem’e
Şu ağaçların yaprakları sayısınca salatü selam eyle.
Allahım!
Efendimiz Muhammed sallallahü aleyhi ve sellem’e
Nurların meydana çıkışları sayısınca salatü selam eyle.
Allahım!
Efendimiz Muhammed sallallahü aleyhi ve sellem’e
Şu yağmurların damlaları sayısınca salatü selam eyle.
Allahım!
Efendimiz Muhammed sallallahü aleyhi ve sellem’e
Şu çöllerin kumları sayısınca salatü selam eyle.

 

HAKKINDA:

Zahiret-il Mülûk Kitabından; Sâlihlerden bir zat bahar mevsiminde sahraya çıkar “Fenzur ilâ âsâri Rahmetillâhi ….” âyet-i kerimesini düşünerek, arzdaki ağaç ve çiçeklere bakarak şöyle bir salavât-ı şerife okudu. Derken, bir ses duydu. “Ey salavât veren kimse! Kirâmen kâtibini zahmete koydun, bu kelimelerin sevâbını yazmakla uğraştılar. Derecât-ı Âliye’ ye müstehâk oldun. Yaramazlıktan her ne ettin ise bağışlandın. Artık kendine sâhip ol!”
FAZİLETİ:
Zahiret-il Mülûk Kitabından; Sâlihlerden bir zat bahar mevsiminde sahraya çıkar “Fenzur ilâ âsâri Rahmetillâhi ….” âyet-i kerimesini düşünerek, arzdaki ağaç ve çiçeklere bakarak şöyle bir salavât-ı şerife okudu. Derken, bir ses duydu.

<*> “Ey salavât veren kimse! Kirâmen kâtibini zahmete koydun, bu kelimelerin sevâbını yazmakla uğraştılar.
<*>Derecât-ı Âliye’ ye müstehâk oldun.
<*>Yaramazlıktan her ne ettin ise bağışlandın. Artık kendine sâhip ol!”

 

alıntı

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s