Gamdan, Kederden, Zalim Elinden Kurtulmak için Salavat(Sâdettin Hamevi’den nakledilmiş)
SALAVAT
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin sâhibil Ferki vel Furkân ve câmial vedkı ve menzilehû min semâil KUR’ÂN ve alâ âli Muhammedin vesellim.
FAZİLETİ
***Bu salavat-ı şerifeyi gam ve kederden kurtulmak
***veya zâlim elinde ise kurtulmak için okumayı tavsiye etmişlerdir

HAKKINDA
Şeyh-ül Meşâyih Şeyh Sâdettin Hamevî’ den (ksa) nakledilmiştir.
Şeyh Sâdettin Hamevî Hazretleri; bu salavat-ı şerife için, Keşif âleminde Sakı arşda yazılmıştır diye buyurmuşlardır.

alıntı

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s