BAYRAM GECELERİ İBADETLERİ

*Şevval ayının ilk gecesi (Ramazan Bayramı Gecesi); ibadet etmek müstehaptır (zikir, salavat, vs).

____________________=============_________________________

image

BAYRAM GECESİ NAMAZI

10 rekat namaz kılınır.
Her rekatta Fatiha Suresi’nden sonra, 11 İhlas Suresi (10 İhlas ile de kılınabilir) okunur.
Her rükuya eğildiğinde rüku ve tesbihlerde de (Subhanallahi velhamdü lillahi vela ilahe illallahü vallahü ekber) okunur.
Namaz bittikten sonra 1000 defa istiğfarda bulunulur.(Estağfirullahel Azîm denir)
İstiğfar bitince secde edilir ve secdede şu dua okunur:
Ey Allah! Ey Rahman! Ey Rahim! Ey hep diri olan! Ey kendi nefsiyle kaim olup hiçbir şeye muhtaç olmayan! Ey Celal ve ikram sahibi!
Günahlarimı bana bağışla, orucumu kabul buyur, namazımı da kabul buyur.
Bu duadan sonra Allahü Teala’dan hacetinin yerine getirilmesi istenilir.
Bir de bayram gecesinde çokça Kuranı Kerim okunur,
Salavatı Şerife getirilir,
Teheccüd namazı kılınır ve
Çokça dua edilir.

Kaynak, M. İsmail Fındıklı, Faziletleriyle gün ve geceler, sf, 412-413

_____________________===============___________________________

veya böyle de ihyâ edilebilir.

________________________==================_____________________

*Bayram Geceleri yapılan dualar Allah katında makbuldür. Herkim Bayram Gecelerinde şu duayı 10 kere okursa;

SEVABI: O kimse öldükten sonra kalbi ölmez.“Ya hayyü ya kayyum Ya bedî’as semâvâti vel arz. Ya zel celal-i vel ikram. Eselüke en tuhyiye kalbi bi nuri marifetike ebeden. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah.

_____________________==================________________________

image

BAYRAM GECESİ OKUNACAK DUALARDAN
Ramazan-ı Şerîf orucu tutanların bayram gecesinde Ca’fer-i Sâdık (Radıyallâhu Anh)dan nakledilen şu duayı yapmaları da müstehap sayılmıştır:

Allahümme rabbî münzilel kurâni, hâzâ şehru ramazânellezî ünzile fîhil kurânü kad teserreme yâ rabbi fe eûzü bivechikel kerîmi ellâ yedluğel fecru min leyletî hâzihi ve yehruce ramazânü veliyê zenbün türîdü en tüazzibenî bihi yevme ligâike yâ rabbel âlemîn”

“Ey benim Rabbim olan Allâh! Ey Kur’ân’ı indiren! İşte kendisine Kur’ân indirilmiş olan Ramazan Ayı şu anda bitmiştir.
Ey Rabbim! Ey bütün âlemlerin Rabbi! Bu gecenin fecri doğarak ramazan çıkarken Sana kavuşacağım günde kendisiyle bana azap etmeyi dileyeceğin bir günahımın kalmasından Senin keremli Zâtına sığınırım.” (İbnü’l-Cevzî, Kitâbu’n-nûr fi fezâli’l-eyyâmi ve’ş-şühûr, Süleymaniye Kütüphanesi, Nâfız Paşa, Verak: 24)

LaleGül Dergisinden Alıntıdır…

_____________________=================_______________________

2 thoughts on “BAYRAM GECELERİ İBADETLERİ(namaz, dua, zikir vs)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s