Salavatı İsmi Azam(Bu salavat aslında Salavatı Azamdır(Büyük Salavat)-Böyle gördüğünüzde yanılmayın diye buraya aldık.