Karabasan için dua

Bir bardak suya

1 ayetel kürsi

1 felak süresi

1 nas süresi okunur.

Suyun yarısını için yarısı yatağın yanındaki masanın yanıbaşında dursun. Bir daha kolay kolay gelmez.

Salih Memişoğlu hoca