Ebu’l-Hasen-eş-Şâzeli (kaddasallahu sırrehu)’ya âit Salâtu’n- Nuri’z- Zâtî
SALAVAT:
Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ Seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin Nûriz-Zâtî Ves sirrissâri fi cemiil âsâri Vel esmâi vessıfâti Ve alâ âlihi vesahbihi vesellim Adede kemâlillahi ve kemâ yelîku bikemâlihi.

MÂNÂSI:
“ALLAH’ım! Zâtın nûru, Esmâ ve sıfatların bütün eserlerine (mevcûdat) sârî (süren, süregen, sürücü, yayılan) sırrı olan Efendimiz ve Sahibimiz Muhammed (salallahu aleyhi ve sellem)’e, ailesine ve ashabına salât-ü-selâm ve bereketini ihsân eyle! ALLAH’ın kemâli adedince ve O’nun kemâlinin lâzım ve lâyıkınca!”
FAZİLETİ:
<<**>>İç sıkıntıları ve
<<**>>zorlukların aşılmasında şifâdır.
alıntı-muhammedinur.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s