DELAİL-İ HAYRATI YETMİŞ BİN DEFA OKUMAYA DENK SALAVAT

SALAVAT:
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî salâten ta’dilü cemiy’a salevâti ehli mehabbetike ve sellim alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî selâmen ya’dilü selâmehüm.

MANASI:
Allah(cc)ım , Efendimiz Muhammed’e ve onun âline, senin sevgine layık olanların getirdiği topyekün salavatlara denk olacak şekilde salat eyle ve yine Efendimiz Muhammed’e, onun âline bu zatların selamları miktarınca selam eyle!”
********************************************************************************************************
Bu salavat bu şekildede okunabilir;
Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve ehli beytihi salaten ta’dilu cemiya salevati ehli mehabbetike ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve ehli beytihi selamen ya’dilu selamehüm*
*********************************************************************************************************

FAZİLETİ:
*Bu salavatın 1 kez okunması Delâil-i Şerifi yetmiş bin kez okumaya denktir .
*3 kere okunuldulduğunda 70 bin kere Delal-ü Hayrat’i okumaya denk salavat” Bu şekilde de söyleniyor.
*Manevi makamları geçip Efendimiz (s .a .v .) e ulaşmak istersen bu salavatı kendine vird edinmelisin .

alıntı

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s