DOKSAN DOKUZ İSİMLERİN OKUNACAĞI YERLER 
Her bir ismin hangi dert için veya hangi sıkıntı için ne kadar defa okunacağını şu açıklamada görülecektir:
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
(Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın Adıyla)
ALLAH-lafzını : (44) defa okumak, büyük bir huzura girmenin çaresidir.
YA RAHMAN : (321) defa okunursa, dünya sıkıntısını önler.
YA RAHİM : (358) defa günde okunursa, sevgiliye kavuşması mümkündür.
YA MELİK : (418) defa okunursa, azgın kişilerden kurtulma sağlanır.
YA KUDDUS : (170) defa okunursa, manen temizlenme husule gelir.
YA SELAM : (121) defa okunursa, çeşitli belâlar önlenir.
YA MÜ’MİN : (127) defa okunursa, kişinin hasmı def olur.
YA MÜHEYMİN : (245) defa okunursa, düşmana galip gelinir.
YA AZİZ: (200) defa okunursa, izzet ve şeref elde edilir.
YA CEBBAR : (111) Zalimi def için ve ağlayanın ağlamasını önlemek, için okunacaktır.
YA MUTEKEBBÎR : (436) defa okunursa, düşmanı mağlup eder, büyükler huzuruna girmeyi sağlar.
YA HALİK : (731) defa okunursa, çirkin ahlak düzlenir, kötü huylar çıkar.
YA MUSAVVİR: (336) defa okunursa, kadınların şerrinden emin olunur.
YA BARİ: (314) defa okunursa, üstün şerefe ulaşır.
YA GAFFAR : (1281) defa okunursa, herşey kendisine itaat eder.
YA KAHHAR : (306) defa okunursa, dünya muratlarına kavuşmak için.
YA VEHHAB : (14) defa okunursa, hasım ve düşmanı uzaklaştırmak için
YA REZZAK: (308) defa okunursa, helâl rızık kazanmak için.
YA FETTAH: (444) defa okunursa, kapanan kapıları açtırmak için.
YA ALİM: (150) defa okunursa, kaybolan bir şeyi bulmak için.
YA KABI D : (203) defa okunursa. Çoluk çocuğun emre girmesi için.
YA BASİT : (73) defa okunursa, muhabbet için ve celbi menfaat için.
YA HAFIZ : (1481) defa okunursa, düşmanı püskürtmek ve uzaklaştırmak için.
YA RAFİĞ : (770) defa okunursa, defi bela için.
YA MUĞIZZU : (117) defa okunursa, şeref ve meziyet kazanmak için.
YA MUZİLLÜ : (770) defa okunursa, düşmanı mağlûp etmek için .
YA SEMİĞ : (180) defa okunursa, çocuğu olmayan için.
YA BASİR : (303) defa okunursa, büyükler yanında sözü dinlenmesi için.
YA HAKİM : (68) defa okunursa, niyet ettiği işi yapmak için.
YA ADLÜ : (104) defa, hergün okunursa nefsi İslah içindir.
YA LATIFU : (121) defa, sözünü dinletmek ve düşmanı def etmek için.
YA HABİRÜ : (813) defa, iyi rüya görmek için.
YA HALİ MU : (88) defa, zulmü önlemek için.
YA AZIMU : (1030) defa, bir işe girmek için.
YA GAFURU: Herkes tarafından sevilmesi için.
YA ALİYYÜ: (110) defa, zengin olmak için.
YA KEBİRÜ: (323) defa, herkese sözünü dinletmek için.
YA HEFIDU: (228) defa, hastalıktan iyileşmek için.
YA MUKTTU: (550) defa, hasmına galip gelmesi için.
YA HESİBU: (80) defa, tahsilini iyi yapabilmesi için.
YA CELİLÜ: (73) defa, muradına kavuşması için.
YA CEMİLÜ: (83) defa, iyi bir hanıma kavuşmak için.
YA KERİMU: (83) defa, cömert sahibi olmak için.
YA RAKIBU: (313) defa, üzerindeki hakları ödemek ve dost edinmek için.
YA MUCİBU: (55) defa, (günde) duaların kabulü için.
YA VASİĞU: (137) defa, kötü düşüncelerini def için.
YA HEKİMU: (78) defa, (günde) hapishaneden kurtulmak için.
YA VEDUDU: (60) defa, (günde) muhabbet ve başkasının sevgisini almak için.
YA MECİ D: (77) defa, (günde) muradına ermek için okunacaktır.
YA BAİSU: (87) defa, (günde) görünmez belalardan emin olmak için.
YA ŞEHİD: (380) defa, (günde) Allah yolunda iyi bir dost bulmak için.
YA VEKİL: (66) defa, (günde) yolda tehlikelerden korunmak için.
YA HAK: (108) defa, (günde) kaybetmiş haklarına kavuşmak için.
YA KAVİYYÜ: (110) defa, (günde) bütün tehlikelerden korunmak için.
YA METİNLİ: (117) defa, (günde) yapılan binanın etrafında okunmalı.
YA VELİYYÜ: (46) defa, (günde) şerefini maddi ve manevi artırmak için.
YA HEMİDU: (43) defa, (günde) nefsi havasından halas olması için.
YA MUHSİ: (143) defa, (günde) sıkıntısını def için.
YA MÜBTİ: (575) defa, (günde) ağrıları üzerinden kaldırmak için.
YA MUĞİSU : (133) defa, (günde) Ledünni ilimlere sahip olmak için.
YA MUHYİ : (48) defa, (günde) vücudundaki ağrıları önlemek için.
YA MUMİTU: (443) defa, (günde) bir işten ayrılmak için.
YA KAYYUMU: (156) defa, (günde) çeşidi tehlikelerden korunmak için.
YA VACÎDÜ : (140) defa, (günde) sihri iptal için.
YA MACİDÜ : (48) defa, (günde) mesut yaşamayı temin için.
YA VAHİDU: (14) defa, (günde) şeytanlardan korunmak için.
YA EHADU: (13) defa, (günde) Allah’ın cemaline kavuşmak için.
YA FERDÜ : (134) defa, (günde) kalbi temizlemek için.
YA KADİRU: (122) defa, (günde) muradına kavuşması için.
YA MUKTADİRÜ : (42) defa, (günde) düşmanı def, alışverişi iyi olması için.
YA MUKADDİMU : (184) defa, (günde)uzakta olan bir kimseyi getirmek için
YA MUEHHİRU : Vesveseyi def için.
YA EVVELU : (37) defa, (günde) bir işe başlamak için.
YA AHİRU: (860) defa, (günde) düşmana galip gelmek için.
YA ZAHİRU : (1014) defa, (günde) korkuyu önlemek için.
YA BATINU : (660) defa, (günde) kuvvetlenmek için.
YA VALİ: (47) defa, (günde) bir kimseyi kendine sevdirmek için.
YA MUTEÂLÎ : (551) defa, (günde) kaybolan terfii almak için.
YA BERRU : (33) defa, (günde) Celbi dünya için.
YA TEVVABU : (47) defa, (günde) alışverişi düzeltmek için.
YA MUNTAKIMU: (630) defa, (günde) düşmanı helak etmek için.
YA AFUVVU: (156) defa, (günde) kazancım helal kılmak için.
YA RAÜFU: (387) defa, (günde) şefkatli ve merhametli olmak için.
YA MALİKELMULKİ: (1307) defa, (günde) ehli saadet ve iyi bir kimse olmak için okunursa, bütün dilekler kabuldür.
ZÜLCELALİ VEL İKRAM: (100) defa, (günde) türlü belalardan korunmak için.
YA MUKSİTU: (304) defa, (günde) bütün belalardan korunmak için.
YA CAMÎĞU: (114) defa, (günde) sözünü başkasına dinletmek için.
YA MUĞNİ: (1100) defa, (günde) zenginlik için.
YAMANİĞU: (181) defa, (günde) zararı önlemek için.
YADARRU: (1001) defa, (günde) türlü baş ağrıları için.
YA NURU: (356) defa, (günde) geniş bir kalbe sahip olmak için.
YA HADİ: (80) defa, (günde) Allah’ın emirlerine sarılmak için.
YA BEDİĞ: (80) defa, (günde) yüksek makamlara ulaşmak için.
YA NAFİĞ: (110) defa, (günde) manevi zuharatlara ulaşmak için.
YA VARİS: (707) defa, (günde) muhabbet ve sözünü dinletmek için.
YA BAKİ : (103) defa, (günde) hastalıktan şifa bulmak için.
YA REŞİD: (514) defa, (günde) murada kavuşmak için.
YA SEBUR: (494) defa, (günde) hakiki sabra ulaşmak için.

Bu Esma-i Hünsa’ nın her birinin bir niyet üzerine okunması tavsiye edilmektedir. Ancak bunları okuyacak kişilerin niyetleri sağlam olması ve inanması şarttır. Yoksa inanmadıktan sonra ne okunsa hayırı yoktur. Cenab- ı Hak her şey için bir sebep halketmiştir. O sebebe başvurmak insanların başlıca vazifeleridir. Derdi veren Allah, dermanını da halketmiştir. Hatta önce dermanı sonradan da derdi halketmiştir.

 

ALLAH
66
Her türli istek, tüm duaların kabul olması.
——-
2
ER-RAHMAN
298
Dünyada ve ahirette Allah’ın sevgisini kazanmak
——–
3
ER-RAHİM
258
Maddi ve manevi rızka nail olmak
——–
4
EL-MELİK
90
Maddi ve manevi güçlü olmak,insanlara sözlerini anlatıp dinletebilmek,emir sahibi olmak
—–
5
ELKUDDÜS
170
Maddi ve manevi hertürlü temizlik,kalp temizliği,ruhi hasatalıklardan iyileşmek
——-
6
ES-SELAM
131
Korkulan her şeyden emin olmak ve esenliğe çıkmak
——–
7
EL-MÜ’MİN
137
Güvende olmak,güvenilir insan olmak,kötü hastalıklara düşmemek
——
8
EL-MUHEYMİN
145
İnsanlardan korunmak ve onların düşüncelerine akıl erdirebilmek
———
9
AE-AZİZ
94
Düşmanlara galip gelmek
—————–
10
EL-CEBBAR
206
İstek ve arzuların olması,insanların ve cinlerin şerrinden emin olmak
——–
11
EL-MUTEKEBBİR
662
İzzet ,refah ve gerçek büyüklüğe erişmek, halk tarafından sevilmek
——–
12
EL-HALIK
731
İşlerde üzüntü ve sıkıntıdan kurtulmak başarılı olmak
——-
13
EL-BARİ
214
İşte başarılı olmak maddi ve manevi sıkıntılardan kurtulmak
———
14
EL-MUSAVVİR
336
Maksat ve meramına ulaşmak ve iade etmek en zor işleri başarmak ve bir işte uzmanlaşmak
———-
15
EL-GAFFAR
1281
Bağışlanmak ve günahlardan korunmak
———-
16
EL-KAHHAR
306
Zalimlerin ve din düşmanlarının kahrından korunmak
———-
17
EL-VEHHAB
14
Sıkıntısız ve maddi açıdan rahar bir hayat sürmek
———
18
ER-REZZAK
308
Bol rızıklı bir ömür geçirmek
———-
19
EL-FETTAH
489
Maddi ve manevi hayır kapılarının açılması ticarette başarıya ulaşmak
———
20
EL-ALİM
150
ilim zenginliği için
———–
21
EL-KABİD
903
Zalimin zulmünden kurtulmak
————
22
EL-BASİT
72
Rızkının genişlemesi ve bereketin artması
———–
23
EL-HAFİD
1481
Kötüden , kötülerden ve belalardan korunmak
————
24
ER-RAFİ’
351
insanlar içinde ve işinde yükselmek tevazu sahibi olmak
——-
25
EL-MUİZ
117
Fakir ve zenginlikten kurtulmak
————
26
EL-MUZİL
770
Düşmanları zelil etmek
———–
27
ES-SEMİ’
180
Duaların kabul olması
————-
28
EL-BASİR
302-112
Acziyetin kalması basiretli olmak
————-
29
EL-HAKEM
68
Haklı davasını kazanmak insanlar arasında hak ile hüküm vermek
—————-
30
EL-ADL
104
Adaletli olmak haklı davayı kazanmak
————–
31
EL-LATİF
129
Dileklerin olması kısmet ve rızkın artması
—————
32
EL-HABİR
812
Hafıza ve idrakin genişlemesi
—————-
33
EL-HALİM
88
Ahlak güzelliği ve yumuşak huylu olmak hiddet ve sinirin gitmesi
———–
34
EL-AZİM
1020
Sözünün tesirli olması ve sözü dinlenir olmak
———-
35
EL-GAFUR
1286
Günahların affı ve kötü ahlaktan korunmak
———–
36
EŞ-ŞEKÜR
526
Talihin açıklığı kendine verilen nimetlerin şükrünü eda etmek bol rızık için
———–
37
EL-ALİYY
110
Zilletten kurtulmak ilim derecesinin artması
—————
38
EL-KEBİR
232
Maddi ve manevi büyüklük hürmet sahibi olmak
——–
39
EL-HAFİZ
998
Nefsinin ve malının korunması
———–
40
EL-MUKİT
550
Muhtaç olunan şeyi kazanmak ve rızık
—————
41
EL-HASİB
80
Herkeze karşı açık alınlı olmak
—————–
42
EL-CELİL
73-5329
Gerçek yüceliğe erişmek zalim ve zorbeyı zelil etmek
————-
43
EL-KERİM
270
Bol rızık sahibi olmak, cömert olmak ve kolaylıklara nail olmak
————-
44
ER-RAKİB
312
Her işte Allah ‘ın koruması altında olmak,bunu hissetmek,hafızasının kuvvetlenmesi
——————-
45
EL-MÜCİB
55-3025
Duaların kabul olunması
——————-
46
EL-VASİ’
137
Ömür uzunluğu sıhhat ve rızık genişliği için
————
47
EL-HAKİM
78-6084
İlim ve hikmet sahibi olmak , uzağı görmek , hikmetli iş yapmak
—————
48
EL-VEDÜD
20-400
İnsanların sevgisini kazanmak
————-
49
EL-MECİD
57-3249
İzzet ve şerefin artması
————–
50
EL-BAİS
573
Kuvvetli irade ve alacaklarını almak
————–
51
EŞ-ŞEHİD
319
Şeyid sahibi olmak heybetli olmak,halk arasında sevilmek
——–
52
EL-HAK
108
Sağlam bir imana ve doğru ibadet hayatına sahip olmak başladığın işin sonunun gelmesi
———–
53
EL-VEKİL
66
Allahtan hertürlü yardım görmek
—————
54
EL-KAVİ
116
Kansızlık ve vucudun güçlü olması zor işleri kolaylıkla halletmek
—————–
55
EL-METİN
500
Maddi ve manevi dayanıklı sağlam ve iradeli olmak hastalıklardan kurtulmak
——————
56
EL-VELİYY
46-2116
Her işte Allah’ın yardımını istemek
————–
57
EL-HAMİD
62-3844
Kazancın genişlemesi Allah’ı çokça hamd etmek için yardım istemek
—————
58
EL-MUHSİ
148
Zekanın kuvvetli olması
—————
59
EL-MÜBDİ
57
Her işte muvaffak olanak ummadığı yerden yardım gelmesi
———————
60
EL-MÜİD
124
Elden kaçanı geri kazanmak Allah’ın ahirette yeniden dirilme hakikatını ruhlarımıza duyurması
—————
61
EL-MUHYİ
68
İşlerin başarılı olması hastalıklardan kurtulmak
——————
62
EL-MUMİT
490
Harama bakmamak kötülüklerden vazgeçmek devamlı ahireti hatırlamak
——————
63
EL-HAY
18-324
Sözün tesirli olması sözü dinlenir olmak
—————-
64
EL-KAYYÜM
156
Bütün işlerde yardımı Allah’tan beklemek isteklere nail olmak rızkın devamlı olması
————
65
EL-VACİD
14-196
Aradığını ve kaybettiğini bulmak
—————
66
EL-MACİD
48
Kazancın bolluğu ve şerefli bir hayat sahibi olmak
—————–
67
EL-VAHİD/EL-EHAD
19-3669
Kalbin uyanıklığı isteklerin olması
————–
68
ES-SAMED
134
Hiç kimseye muhtaç olmamak
————-
69
EL-KADİR
305
İstediğini yapmaya güç yetirmek
————
70
EL-MUKTEDİR
744
Her işte başarılı olmak
—————
71
EL-MUKADDİM
184
Daima yükselmek
—————-
72
EL-MUAHHİR
847
Kötü ve belalı birinin veya bir işin kendinden uzaklaşması
———————-
73
EL-EVVEL
37
Her hayır işinde birinci olmak
—————-
74
EL-AHİR
801
Ömrün uzun olması
—————–
75
EZ-ZAHİR
1106
Her meselenin zuhuru açıklığı gizli olması
—————
76
EL-MÜTEALİ
551
İstediği makama gelmek ve yüceliğe ermek
———–
77
EL-BATIN
62
Nefsi mutmain ve kalbi geniş olmak iç rahatlığının artması
————
78
EL-VALİ
47
Sözünün tesirli olması ve insanların kendini sevmesi
—————
79
EL-BERR
202
Her halukarda iyilik bulmak
—————–
80
ET-TEVVAB
409
Tövbelerin kabul olması
————–
81
EL-MÜNTEKIM
630
Zülum ve fenalıklardan korunmak
—————-
82
EL-AFUVV
156
Rızık bolluğu kalp huzuru affedilmek
—————–
83
ER-RAUF
287
Merhametin artması hiçbir varlıktan zarar görmemek
—————–
84
MALİKÜ’L-MÜLK
212
Mal ve kazanca zarar gelmemesi maddi ve manevi derecelerin artması
—————-
85
ZÜ’L-CELALİ VE’L-İKRAM
1100
İşlerin kolay ve esasın olması insanların kendini sevmesi
———————-
86
EL-MUKSİT
209
Eşlerin arasını düzeltmek ve adaletli olmak
—————————
87
EL-CAMİ
114
Küsleri barıştırmak ve hayırların birleşip toplanması
———
88
EL-GANİ
1060
Gerçek zenginlik servet ve geniş rızk insanlar tarafından sevilmek
————
89
EL-MUĞNİ
1100
Geçim genişliği bol rızık ve zenginlik
—————
90
EL-MANİ
161
Kaza ve belalardan amin olmak
————
91
ED-DARR
1001
Zararlı kişilerden emin olmak ve onları Allah ‘a havale etmek
—————-
92
EN-NAFİ’
201
Hastalıklardan korunmak şifa bulmak zararlardan uzak durmak
———–
93
EN-NUR
256
Doğruyu ve yanlışı görüp kalp nuruna sahip olmak
—————–
94
EL-HADİ
20-400
Doğru yolu bulmak ve çocukların serkeş olmaması
————–
95
EL-BEDİ’
86
Allah’ın yardımına nail olmak maddi ve manevi güzellikler için
————-
96
EL-BAKİ
113
Ömrün uzunluğu ve sağlıklı olmak
————-
97
EL-VARİS
707
Uzun ömür bol mal şeref ve rızık sahibi olmak
————
98
ER-REŞİD
514
Güzel ahlak sahibi olmak kötü alışkanlıklardan korunmak
—————
99
ES-SABUR
298
Başladığı işi bitirmek sinirini yenmek ve sabırlı olmak