Peygamber efendimiz sav bir hadisi şerifinde şöyle buyurmaktadır.

“Kötü rüya gören uyanınca sol tarafına üç defa tükürüp, şeytanın şerrinden Allah’ü teâlâya sığınsın. Bu takdirde rüya, ona zarar vermez.”(Müslim)

Şeytanın şerrinden türkçe olarakda dua edilip Allaha sığınılır veya Euzübillahimineşşeytanirracim ve min şerri hazir rüya denilir.

Ek; korkulu rüya gören ayrıca bunu okumalı

OKUNUŞU:“Allâhümme inni eûzübike min amelişşeytani ve seyyiâtil-ahlâm.”
MA’NASI: “Allah’ım! Şeytanın amelinden (işinden) ve kötü (korkulu) rüyalardan sana sığınırım.”
***
Ebu Said el Hudri (r.a.)’den rivayetle Peygamber (s.a.v)’den şöyle buyurmuştur: “Herhangi biriniz sevdiği bir rüya görürse o Allah’tandır. Allah’a hamdetsin ve gördüğünü anlatsın. Hoşlanmadığı cins bir rüya görürse bu şeytandandır onun şerrinden Allah’a sığınsın ve onu hiçkimseye anlatmasın böylece o rüya ona zarar vermez.” (Buhârî, Ta’bir: 27)

***

İmam Mâlik (r.a.)’ten rivayete göre; Hâlid İbnu’l Velîd (r.a.), Hz. Peygamber (s.a.s.)’e: gelerek “Ben uykuda iken korkutuluyorum, ne yapmamı tavsiye buyurursunuz?” diye sormuş, Peygamberimiz (s.a.s.) de ona şu duayı okuyup Allah’a sığınmasını tavsiye etmiştir:

Okunuşu: “E’ûzü bi-kelimâtil-lâhit-tâmmeti min ğadabihî ve ‘ıkâbihî ve şerri ‘ıbâdihî ve min hemezâti’ş şeyâtîni ve en yehdurûn.”
Anlamı: “Allah’ın eksiksiz, tam olan kelimeleri ile O’nun
gadabından, ikabından, kullarının şerrinden, şeytanların
vesveselerinden ve (beni kötülüğe atan) beraberliklerinden
(yanımda hazır bulunmalarından) Allah’a sığınırım!” (Malik,
Şi’r, 4; Taberanî, el-Mu’cemü’l-Evsat, No:931)

not; uykuda korkan kimse bu duayı okumalı. ”Bir kimse Efendimiz Sallallahu Aleyhi Veselleme gelip uykuda korktuğunu söyledi……O adam bu duayı okudu ve uykuda korkması geçti.” İbnü’s Sünnî rivayet etmiştir.
***
Korkulu Rüya görüp uyanan veya uykusunda her zaman kötü rüyalar gören kimse, rüyayı görüp uyandığı yada yattığı zaman aşağıdaki ayeti üç defa okursa Cenabı Hakk o kimseyi o kötü rüyanın şerriden ve korkusundan korur.

Kalem suresi, 32. Ayet

عَسَى رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ

Bismillahirrahmanirrrahim

Asâ rabbunâ en yubdilenâ hayran minhâ innâ ilâ rabbinâ râgıbûn(râgıbûne).

kaynak:Şifalı dualar(pamuk yayıncılık)

***

Korkulu bir rüya gören kimse, rüyanın çıkmaması için “Hüvellâhüllezî…” âyetinden başlayıp Haşr sûresi’nin sonuna kadar okur ve bir Fâtiha, on bir İhlâs-ı şerîf okuyup Peygamberimiz’in ruhuna hediye ederek,

“Ya Rabbi, eğer gördüğüm şu rüya hayır ise hayrında dâim, şer ise hayra tebdil eyle. Hayır ise bize, şer ise düşmanlarımıza olsun” diye duâ eder.
Hayırlı bir rüyanın da çabuk çıkması için, yine 1 Fâtiha, 11 İhlâs-ı şerîf okunup, Resûlüllah Efendimize hediye edilmelidir.
(Muhtasar İlmihal)
***
Not; güzel rüya gören bu rüyayı kıskanç kişilere asla anlatmamalıdır.
Kötü rüya görende bu rüyayı hiçkimseye anlatmamalı, uyanınca sol tarafa 3 defa tu tu deyip tükürüp duayı okumalı, Allaha sığınmalı, unutmalı.

Korkulu rüya görmemek için