*İmam Gazâli’nin Esmâ-i Hüsnâ isimli eserinden,
El-Hâlık: yaratıcı olan ismi 731 defa okuyanın Cenabı Hak muvaffakiyet esbabını yaratır(başarılı olma sebebini), inşaAllah.