Hadisi şeriflerde geçen ‘Elli senelik günaha keffaret’ seksen senelik günaha keffaret’ gibi ifadeler nasıl anlaşılmalıdır ? ” şeklinde bir sual akla gelebilir ki alimler buna cevaben : ”Eğer bu kişinin o kadar yıllık günahı varsa faziletli ameller onları sildirir. O kadar yıllık günahı yoksa da, o kadar yıllık günahı olsaydı onları sildirmek için ne kadar sevap lazımdıysa kendisine o kadar sevap ihsan edilir” demişlerdir.( safûri, nüzhetü’l-mecalis, 1/152)