UNUTULMUŞ SÜNNETLER

– Hacamat yaptırmak (Kan aldırmak)
– Kuşluk, Evvabin, Teheccüd, İşrak, Tahiyyet-ül-mescid, tesbih namazı kılmak,
-İstişare ve istihare yapmak,
– Aksırınca Elhamdülillah demek.
-Aksıranın Elhamdülillah deyince duyanın Yerhamükellah demesi,
-Ödünç verirken iki şahit bulundurmak veya senet yazmak. Buna vacib diyen âlimler de olmuştur,
– Cuma günü gusletmek,
– Yatağa abdestli girmek,
-Ölüm veya kötü bir haber duyunca, (İnna lillah ve innâ ileyhi râci’ûn) demek.
-Müsafaha etmek
-Namazları başı açık kılmamak (Erkekler için takke, sarık vs takılmalı)
-Yolculukta arkadaşlarından birini reis seçmek,
-Sakal ve bıyık bırakmak,
-Yatmadan önce saçlara zeytinyağı sürmek,
-Zemzem suyunu kıbleye dönük ayakta içmek,
-Tırnağını Cuma günü kesmek,
-Yatarken sağ tarafına yatmak,
-Yemeğe tuz ile başlamak,
-Sofrada sirke bulundurmak, Evde de sürekli sirke bulundurmak. Çünkü bir hadis-i şerifte “sirke giren eve fakirlik girmez” buyuruluyor.
-Ayakkabıyı giymeden önce ters çevirmek, (içine böcek vs girmişse çıkarılması için)
-Yemeğe konan sineği kovalamayıp üzerine bastırmak (bir kanadında zehir diğer kanadında panzehir olduğu için ),
-Her gün ölümü düşünmek,
-Gözlere yatarken sürme çekmek,(ismid taşından olan sürme),
-Güneş doğduktan sonra bir miktar uyumak,
-Biri seslendiğinde seslenene doğru bütün vücudu ile dönmek,
-Abdest aldığında ve mescide girdiğinde namaz kılmak,
-Güzel koku sürünmek
-Oturarak küçük abdest bozmak (Ayakta bozmak tahrimen mekruhtur)ve erkeklerdeki prostat kanserinin başlıca nedeni sünnete uygun abdest bozmamaktan kaynaklanıyor.
-Yemeği tek bir kaptan yemek ,
– Elle yenen bir yiyeceği iki parmakla değil de üç parmakla tutarak yemek,
-Yemekten sonra parmağını yalamak ,
-Yemekte sağ ayağı dikip sol ayak üzerinde oturmak (Askerde avcı oturuşu) ,
-Yemekte güzel şeylerden bahsetmek (Yemekte konuşulmaz lafının aslı yoktur)
-Buğday ekmeğine arpa unu karıştırmak, (şimdi sağlıkçılarda bunu tavsiye ediyor.)
-Günde iki öğün yemek,
-Cevizi peynirle yemek (Şifadır) , Üzümle ekmek yemek,
-Cenaze namazı için tesbih çekmeyi terketmemek,
-Kabristana selam vermek (Essalamü aleyküm ya ehlel kubur),
-Camiye Girerken birileri varsa selam vermek yoksa Esselamu Aleyna ve Ala iba dilla hissalihiyn demek.
-Yemekte güzel şeylerden bahsetmek (Yemekte konuşulmaz lafının aslı yoktur)
-Buğday ekmeğine arpa unu karıştırmak, (şimdi sağlıkçılarda bunu tavsiye ediyor.)
-Günde iki öğün yemek,
-Cevizi peynirle yemek (Şifadır) , Üzümle ekmek yemek,
-Cenaze namazı için tesbih çekmeyi terketmemek,
-Kabristana selam vermek (Essalamü aleyküm ya ehlel kubur),

-Camiye Girerken birileri varsa selam vermek yoksa Esselamu Aleyna ve Ala iba dilla hissalihiyn demek.
-Abdest alırken başı kaplama mesh yapmak [Maliki ve Hanbeli’de farzdır],
-Misvak kullanmak…

“Ya Ali, yemeğe tuz ile başla!” [Şir’atü’l-İslam]

“Yemeğe tuzla başlamak ve bitirmek 70 hastalığa şifadır.” [Riyadu’n-Nasıhin]

Üzümü ağzına teker teker koyarak yerdi.[Taberani]

Hediye edileni yerdi sadakayı yemezdi. [İbn-i Said]

İnsanları birbirine bağlamak ve sevindirmek için hediyeleşmelerini
emrederdi. [İbn-i Asakiri]

İnsana ait 7 şeyin gömülmesini emrederdi: Saç, kan, tırnak, diş,
pıhtılaşmış kan, perde, hayız kanı. [Hakim]

Müşriklere benzemeyin, bıyığınızı kısaltın, sakalınızı bırakın.[Nesai]

Kendisinden kötü söz işiteceği kimseye yanaşmazdı.[Buhari]

Yüzüğünü sağ eline takardı. [Müslim]

Yüzüğünü sol eline takardı. [Buhari]

Yüzüğünü sağ aline takardı sonra sola değiştirirdi. [İbn-i Asakir]

Cinlerden ve nazar değmesinden Rabbine sığınırdı. Nihayet Muavvizeteyn
nazil olunca onları okumaya başladı. Diğer duaları terk etti. Ani ölümden
Allah c.c ’a sığınırdı ölümden önce hastalanmasını isterdi. [Taberani]

Dualarının daha şümüllü olanını severdi diğerlerini terkederdi. [Taberani]

Yeşilliğe, akan suya bakmaktan hoşlanırdı. [Ebu Nuaym]

Bereket, yemeğin ortasına iner. Onun için, yemeğin ortasından yemeyin! [Tirmizi]

Biriniz ayakkabı giyince sağdan başlasın, çıkarırken de soldan başlasın.[Müslim]

Allah Rasulü (S.A.V) yürürken sağa sola bakmazdı.[Ramuz]

Alıcı olmadığınız halde fiyatları kızıştırmak için müşteri ile satıcının aralarına girmeyin.[Buhari]

Bıyıklarını kısaltmayan bizden değildir” [Mucemus Sağır]

Açlıktan beline taş bağlardı. [İbn-i Said]

Dağlamak, yani bir nevi tedavi şeklinden ve sıcak yemekten hoşlanmazdı ve şöyle buyururdu: ” Soğuk yiyin çünkü bereketlidir. Dikkat edin sıcak yemekte bereket yoktur. ” [Ebu Nuaym]

Secdede bazen kendisinden geçinceye kadar uykuya dalardı. Gözleri uyuyup kalbi uyumadığı için sonra kalkıp abdest almaya ihtiyaç duymadan namazını kılardı. [Ahmet bin Hanbel]

Her namazdan sonra abdest alırdı.[Buhari]

Davet edilen yere gitmemek günahtır. Davetsiz yere gitmek hırsızlık olur.[Beyheki]

Çok az da olsa akşam yemeğini yiyin; çünkü akşam yemeğini terk etmek yaşlanmaya sebeptir.[Ebu Nuaym]

Yaslanarak yemek yemem! Ben ancak, Allahü teâlânın bir kuluyum; köle nasıl yerse öyle yer, nasıl oturursa öyle otururum.[Buhari]

Resulullah, sarık sardığında, ucunu iki küreği arasına [iki karış kadar] uzatırdı.[Mevahib-i Ledünniyye]

Takke üzerine sarık sarmak, müşriklerle aramızdaki farktır. Sarığın her dolaması için bir nur ihsan olunur. [İ.Maverdi]

“Yemeğin bereketi, yemekten önce ve sonra elleri yıkamaktadır” [Tirmizî]

Birlikte yiyiniz ve besmele çekiniz ki yemeğiniz bereketlensin. [Ebû Dâvûd]

Sirke yiyene, Allahü teâlâ iki melek vazifelendirir. Yemek bitinceye kadar o kişiye dua, istiğfar ederler. [İ.Asakir]

Biriniz ayakkabı giyince sağdan başlasın,çıkarırkende soldan başlasın.[Müslim]

Başın bir kısmını traş edip bir kısmını perçem olarak bırakmayın.[Buhari]

Misvak erkeğin güzel konuşma yeteneğini artırır.[Ramuz El-Ehadis]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s