Hazret-i Emîr Buhârî -kuddîse sirruh- buyurmuştur ki:

“Her kim, bu hizb-i şerifi sabah okusa akşama kadar gökten kaza yağmuru yağsa ânın bir kılına zarar gelmeye (semadan yağmur yağıp sel olsa akşama kadar ona bir zarar veremez). Ve akşam okusa, yine kezâlik sabaha kadar bir kılına zarar gelmeye(musibet-zarar).Gerek semavi ve gerekse yeryüzü afetlerinden ve şerli insanların her türlü kötülüğünden emin olursun.” 70 bin melek bütün vakitlerinde muhafızı ola. Biiznillâhi Teâlâ..”

Yine Emîr-i Buhârî Hazretleri:

“Bu bizim hizbimizin evvelinde ve âhirinde (başında ve sonunda) salavât getirip okusa ve dahî kendi üzerine üfüre; gerek yer, gerek gök ehlinin zararı ona erişse bana lanet ede,” demişler, “Gerek hayâtımızda ve gerek memâtımızda…” diye ilâve etmişlerdir.

((EMİR BUHARİ HZ. LERİ ŞÖYLE BUYURUYOR:”HER KİM,BU HİZB-İ ŞERİFİ SABAH OKUSA,AKŞAMA KADAR GÖKTEN KAZA YAĞMURU YAĞSA ONUN BİR KILINA ZARAR GELMEYE.
VE AKŞAM OKUSA YİNE SABAHA KADAR BİR KILINA ZARA GELMEYE.
Bİ İZNİLLAH TEALA 70 MELAİKE ONU SABAH AKŞAM MUHAFAZA EDE.
BU HİZBİ KİM OKUYUP,ÜZERİNE ÜFLESE O KİMSEYE GEREK YER VE GEREKSE GÖK EHLİNİN ZARARI DOKUNSA BANA LANET EDE.
BU DURUM HAYATIMIZDA OLDUĞU GİBİ,VEFAT ETTİKTEN SONRASI İÇİN DE GEÇERLİDİR.))

SALAVAT
———————————-
“Allâhumme salli alâ seyyîdinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihî ve sellim.

Yâ iddetî inde şiddetî,

ve yâ ğavsî inde kürbetî, ve yâ hârisî inde kulli musîbetî,

ve yâ hâfizî inde kulli beliyyetî,

ve salli alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihî ve sahbihî ve sellim.”
————————————
Bu duâyla birlikte:

* 7 defa TevbeSûresinin son iki âyeti

* 41 defa Yâsîni Şerif.

* 111 defa Yâ Hayyu yâ Kayyûm

* 1001 İhlâsı Şerif

* 450 defa Hasbünallâh.

Okunması gerektiği bildirilmiştir.

MANASI:
“Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e (s.a.v.) âline ve ashabına salât ve selâm eyle, Ey sıkıntı anlarımda destekçim, Ey kederli anlarımda yardımcım,Ey her musibette bekçim, Ey her belâ ânında koruyucum, Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e (s.a.v) âline ve ashabına salât ve selâm eyle. ”
NOT::Bu salavatın deprem tehlikesinden korunulmak için okunulması ve vird edinilmesi tavsiye ediliyor .
NOT::BÜTÜN DULAR İHLAS İLE OKUNURSA İCABET OLUNUR

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s