SALAVAT:
“Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala alihi salaten ta’dilü cemiy’a salevati ehli mehabbetike ve sellim ala seyyidina muhammedin ve ala alihi selamen ya’dilü selamehüm.

MANASI:
Allahım efendimiz Muhammed’e ve onun aline, senin sevgine layık olanların getirdiği topyekün salavatlara denk olacak şekilde salat eyle ve yine efendimiz Muhammed’e, onun aline bu zatların selamları miktarınca selam eyle.

HAKKINDA ve FAZİLETİ:
İmami Şarani Hazretlerinden, İmami Şarani Hazretleri şöyle buyuruyor.
Büyük veli Aliyyül Havas ‘ın şöyle konuştuğunu duymuştum. Allah tan bir şey İsteyeceğiniz zaman Allah resulü (s.a.v.) in adıyla o şeyi isteyiniz ve şöyle dua ediniz Ey Allah ım sevgili peygamberin Muhammed Mustafa hürmetine senden şunu isterim. Şeklinde dileğinizi arz ediniz. Çünkü Allah ın bir meleği vardır ki, bu isteğinizi anında efendimiz (s.a.v.) e bildirir ve o na filanca kişi, şu haceti için senin Allah katında aracı olmanı istemektedir, der. Hazreti Peygamber Efendimiz s.a.v. de o kişinin isteğini Allah a yapacağı dua ile gerçekleştirir. Çünkü s.a.v. in dua ve istekleri Allah Teala tarafından geri çevrilmez.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s