Salavat-ı Melevan: Biri uzun, diğeri kısa ve en kısası olmak üzere 3 şekilde söyleniyor.

**************************************************

EN UZUN ŞEKİLDE SÖYLENEN:

Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin mahtelefel melevani ve teakabel asarani ve kerraral cedidani vestekbelel ferkadani ve belliğ ruhahu ve ervaha ehl-i beytihi minnat tahiyyete vesselame verham ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim teslimen kesiran kesira. Ve belliğ ruhahu ve ervaha ehli beytihi minnet tehıyyete ves selam. Verham ve barik ve sellim aleyhi kesiran kesiran ila yevmil haşri vel karar.

Sabah Akşam 7 kere en bereketlisi

Manası:Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e ve O’nun aline, gece ve gündüzün devamı, sabah ve akşamın birbirini takibi, gece ve gündüzün tekrar edip durmaları, Kutup Yıldızlarının karşılaşmaları süresince salat eyle. O’nun ve ehl-i beytinin ruhlarına bizlerden selam ve esenlikler ulaştır. O’na merhamet eyle. O’nu mübarek kıl ve O’na haşr ve karar gününe kadar bol bol selam eyle.

Fazileti:1 defa okunduğunda 36.000 salavat yerine 

Rivayeti
Bir gün Mahmud Gaznevi Hazretlerinin evine birisi gelir ve ben Mahmud’u görmek istiyorum der.Kapıda bulunanlar,şimdi devlet işleri ile meşgul,dileğin ne ise bize söyle biz yerine getirelim derler.Adam hayır,mutlaka Mahmud’u görmem lazım diye diretir.Nihayet Mahmud’a haber verilir.Gelsin görüşelim demesi üzerine adamı içeriye alırlar.Mahmud,buyur,dileğin ne diye sorar.Adam,benim şu kadar borcum var,beni sana Peygamber Efendimiz(s.a.v) gönderdi,Mahmud borcunu ödesin diye emir verdi,der.Mahmud:”Ne malum öyle olduğu,her gün senin gibi binlercesi gelip aynı şeyleri söylüyor”der.Adam:”Ben doğru söylerim çünkü Peygamber Efendimize rica ettim,benim borcum çok dedim.O da”Mahmud’a git,borcunu ödesin”dedi.Ben de”Mahmud kabul etmezse ne söyleyeyim?”deyince:”Sen Mahmud’a söyle ki,her gece Peygamberin üzerine(36 bin)salavat-ı şerife getirmeden yatmazdın.Çarşamba gecesi hükümet işlerini göreyim diyerek unuttun ve salavat-ı şerifeleri okumadın de”dedi.Ben de böylelikle sana durumu bildiriyorum dedi.Bunu duyan Gaznevi Hazretleri hemen yerinden kalktı ve adama yaklaştı.”Sen ne güzel kişisin”dedi.”Al şu parayı borcun için,şu da beni uyardığın için,şu da buraya kadar geldiğin için,diyerek adama keselerce altın verdi.Mahmud Gaznevi’nin(36 bin)salavat-ı şerifeye karşılık olan salat-ü selamı budur

MELEVAN SALAVATI Hakkında bilgi;
Her okunuşta 10 bin defa salavat çekmiş gibi, 3 kere okunduğunda 30 bin tesbih çevirmiş kadar mizanda ağır geliyormuş.

**************************************************

Diğer bir bilgiyse;

KISA ŞEKİLDE SÖYLENEN:

Mahmud Sebüktekin(Gaznevî)Hazretlerinin devam ettigi ve sabah ve aksam üçer defa okunmasi ile 60.000 salavat yerine geçtiginin Resulullah Efendimiz tarafindan da tasdik edildigi salavât-i serife söyledir:

Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin mahtelefel melevâni ve teâkabel asarâni ve kerrerel cedîdâni vestakbelel ferkadâni ve bellig rûhahü ve ervâha ehli beytihî,minnet tahiyyete vesselâm ve bârik ve sellim kesîrâ.

**********************************************

ENKISA ŞEKİLDE SÖYLENEN:

Allâhümme Salli ve sellim alâ Seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin mahtelefel melevâni ve teâkabel asarâni ve kerrerel cedîdâni vestakbelel ferkadâni ve bellig rûhahu ve ervâha ehli beytihî,minna ettehiyyete vesselâm.

***********************************************

Diğer bir bilgi;

BİR’İ BİN SAYILAN SALAVÂT

Garibin biri rüyada Rasûlallah’ı (s.a.v.) görüyor. Çok fakir ve o günlerde darda olan bu garip, Rasûlüllah’a halini arz edip, yalvarıyor. Rasûlüllah Efendimiz ona, meşhur Türk Sultanı Gazneli Mahmud’un huzuruna çıkmasını, halini arz etmesini emrediyor. Garip, Rasûlüllah’a soruyor:

“Ya Rasûlellah! Eğer Gazneli senin beni gönderdiğini inkâr ederse, ona ne diyeceğim?” diyor. Rasûlüllah Efendimiz de,

“Her akşam yatarken üç bin (3000), her sabah kalktığında da üç bin (3000) salât u selam okuduğunu ve o salât u selamların bana ulaştığını söyleyeceksin” buyuruyor. Garip, Gazneli Mahmud’un huzuruna çıkarak,

“Size Rasûlüllah Efendimizin selamı var” deyince, Gazneli heyecanlandı ve, “Ale’r-re’si ve’l-ayn” diyerek ayağa fırladı. Yani başım gözüm üstüne, dedi. Garip devam etti: “Benim bin (1000) dirhem borcum var, onu ödeyemiyorum. Rasûlüllah (s.a.v.) Sultan Mahmud’a git, ödesin buyurdu. Ben de ya Rasûlellah Sultan Mahmud benim sözüme inanmazsa, benden alamet isterse ne diyeyim dedim. Rasûlüllah da senin akşam yatarken üç bin (3000), sabah kalktığında da üç bin (3000) salât u selam okuduğunu… Ve o salât u selamların kendisine ulaştığını, alamet olarak söyledi” deyince, Sultan Mahmud gözyaşlarına boğuldu ve adamın sözünü tasdik etti… Ona bin (1000) dirhem borcu için, bin (1000) dirhem de Rasûlüllah’tan selam getirdiği için harçlık verdi. Yanındaki devlet ricâli (adamları),

“Nasıl bu adamın sözünü tasdik ediyorsunuz… Siz gece boyu hiç uyumadan salât u selam okusanız, yine sabaha kadar üç bin salât u selam okuyamazsınız. Kaldı ki siz, gece-gündüz bizimle berabersiniz. Biz böyle bir şeye şahit olmadık” dediler. Gazneli Mahmud,

“Ben âlimlerden işittim ki; kim, “Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ma’htelefe’l-melevâni ve teâkabe’l-asrâni ve kerrare’l-cedîdâni ve’s-takbele’l-ferkadâni ve belliğ rûhahuu ve ervâha ehli beytihî minna’t-tehıyyete ve’s-selâme”salavatını bir kere okursa, bin (1000) defa okumuş sevabını alır. Ben de her gece yatmadan üç kere, sabah kalkınca da üç kere mutlaka bu salavatı okurum. Ne mutlu bana! Demek ki okuduğum salât u selamlarım Allah’ın Rasûlüne ulaşıyor, bana bundan büyük müjde mi olur?” dedi.

************************************************

DİĞER BİR ŞEKİLDE OKUNUŞU

30 Bin Salavat Gücünde Bir Salavat

SALAVAT
Bismillahirrahmanirrahiym
Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala alihi külle mahtelefel melevan* Ve teakabel asaran* Ve kerraral cedidan* Vestakbelel ferkadan* Ve belliğ ruhahu ve ervaha ehli beytihi minnet tehıyyete ves selam* Verham ve barik ve sellim aleyhi kesiran kesiran ila yevmil haşri vel karar

MANASI
Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e ve O’nun aline, gece ve gündüzün devamı, sabah ve akşamın birbirini takibi, gece ve gündüzün tekrar edip durmaları, Kutup Yıldızlarının karşılaşmaları süresince salat eyle. O’nun ve ehl-i beytinin ruhlarına bizlerden selam ve esenlikler ulaştır. O’na merhamet eyle. O’nu mübarek kıl ve O’na haşr ve karar gününe kadar bol bol selam eyle.

FAZİLETİ
***Hazreti Peygamber’in feyz ve ruhaniyetinden istifade etmek için bu mübarek salavat-ı şerife iştiyakla okunmalıdır.

***Emeği az,derecesi çok yücedir.

 

 

alıntı

4 thoughts on “Salavat-ı Melevan-1000,10bin,30bin,36bin,60bin salavat değeri olan çeşitli okunuşlarıyla)/emeği az-derecesi çok yüce/Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in feyz ve ruhaniyetinden istifade için salavat

  1. Bu güzel bilgileri paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. İhlâsınız mukabilinde, Allah’u Teâlâ buradan öğrenip okuyanların sevabını sizlerede aynıyla nasip etsin inşaAllah.

    1. Amin. Allah razı olsun. Hepimizi rızasını kazanmak için çalışanlardan başka gayelerden uzak temiz kalanlardan eylesin inşAllah. Selam ve dua ile…

    1. Selamün aleyküm kardeşim, bu mübarek salavatın küçük değişikliklerle birkaç türü var ama haklısınız nebiyyina ile feyzi daha da artar biiznillah… Katkınız için Allah razı olsun… Selam ve duamızla Rabbime emanet olunuz…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s