SALAVAT-I VASL
________________

SALAVAT:
________
Allahümme bike tevesseltü ve ileyke teveccehtü ve minke seeltü ve fiyke la fi ehadin sivake rağıbtü la es’elüke sivake ve la atlubü minke illa iyyake* Allahümme ve etevesselü ileyke fi kabuli zalike bil vesiletil uzma vel fadıyletil kübra vel habiybil edna vel veliyyil mevla ves safiyyil mustafa ven nebiyyil mücteba* Muhammedün sallellahü aleyhi ve selleme ve bihi es’elüke en tüsalliye aleyhi salaten ebediyyeten sermediyyeten ezeliyyeten ilahiyyeten kayyumiyyeten deymumiyyeten rabbaniyyeten bi haysü üşhidüni fi zalike küllihi ğayral ağyari kema testehliküni fi mearifi zatihi fe ente veliyyün zalike ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil aziym*

HAKKINDA:
Salavat-I Vasl Fazileti:
Bu salavat-ı şerifeyi okumaya devam edenler,
<>Dünyada mana aleminde, ahirette ise Allah’ın Resulü ve Habibi olan Efendimiz (s.a.v.)’i görmek ve O’nun şefaatına nail olma bahtiyarlığına bi iznillah nail olacaklardır.
<>Sabah ve akşamları birer, üçer veya daha fazla okunması bir iksirdir.(M.Ahzab/Mecmuatü’l-Ahzab)

not:
VASL (türkçe) anlamı:Âşığın sevdiğine kavuşması. Allahü Tealaya kavuşma, velî olma. Kavuşmak.

alıntı/Salavatı Şerifeler ve sırlı dualar

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s