*Besmele<<**>>Devamlı viredilir.

*Ayetel kürsü<<**>>Namazın peşinden cennetle kulun arasında sadece ölüm vardır.

*Ali İmran suresi, 18. ayet<<**>>Okuduktan sonra (Ve ene eşhedü bimâ şehidallahü bihi veestavdiullahe hâzihişşehadete ve hiye lî indallahî teâlâ ve dîatün) bu duayı okur. İnneddîne indallahîl İslâm. (Anlamı; Allahın şahitlik ettiğine bende şehadet ederim ve Allaha emanet ederim. Bu Allah katında bir emanettir derse, Kıyamette Allah bu kulun yanımda bir emaneti var ve en iyi ben korurum. Kulumu cennete koyun, der.

*Ali İmran suresi, 18. ayet + yukarıdaki dua<<**>>Güneş doğmadan ve batmadan, 4 kere oku, son nefeste iman kendine bağışlanır.(Sabah namazından sonra ve İkindi namazından sonra)

*Müminün suresi, ilk 10 ayet<<**>>Devam eden cennete girer.

*Furkan suresi<<**>>Devam eden cennete girer.

*Fatır suresi<<**>>Cennetin bütün kapıları açılır, hanginden istersen gir, denilir.

*Mümin suresi(Ha-Mimler)<<**>>Cennette yükselmek isteyen Ha-Mimleri okusun(Hadis).

*Haşr suresi<<**>>O gece okur, ölürse cennete dahildir.

*Haşr suresi, 21-24. ayetler<<**>>Sabah-akşam 3 kere” Eûzü billahissemîul alîmi mineşşeytanirracim” deyip besmele ile okursa cennet vacip olur.

*İnsan suresi<<**>>Cennetle ödüllenir.(ipek elbiselerle ödüllenir).

*Nas suresi<<**>>okunur.

*Tekasür suresi<<**>>hadis; Kim bu sureyi dinler, ağlar, cennet vacip olur.

*İhlas suresi<<**>>Resulullah(SAV), Yolculukta ihlas okuyanı gördü……bundan dolayı o kişiye cennet vacip oldu, demiştir.(Darimi)

*İhlas suresi<<**>>Yattığında sağa yatar, 100 ihlas okur, Allah o kuluna,”Kulum sağ tarafdan cennete gir” buyurur.(tergip)

*İhlas suresi<<**>>Resulullah(SAV); Bir kimse Ben İhlas suresini seviyorum, dedi.  Efendimiz (SAV), onu sevmen seni cennete koyar, dedi.

biiznillah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s