Safer ayı ilk gece-ilk gün madde madde yapılacaklar listesi-sırayla uygulama

_________________________________________________________

Mektebundan: AŞAĞIDA HER HİCRİ AYDA YAPILMASINI TAVSİYE ETTİĞİMİZ NAFİLE İBADETLER KONULMUŞTUR. KAZASI OLANLAR KESİNLİKLE KAZALARINA YÖNELMELİ VE İNŞAALLAH O MÜBAREK ZAMANLARIN MÜKAFATLARINA DA NAİL OLURLAR BİİZNİLLAH. HEPSİNİ YAPABİLMEK MÜMKÜN OLMAYABİLİR. BU TAKDİRDE HERKES KENDİ MEŞGULİYETLERİNE VE DURUMUNA UYGUN BİR LİSTE YAPABİLİR. ÇABA BİZDEN TAKDİR RABBİMİZDEN.

Not:Bunların hiçbiri bile yapılamasa bile son çarşamba kılınacak namaz ihmal edilmemeli. Safer ayının son çarşambasının,her hicri yılın en zor günü olduğu, kazayı belayı yaratan Rabbimiz siperleri de yaratmıştır, tedbirimizi alalım, Rabbimize sığınalım.

Niyet ederken: İster Allah (c.c) Rızası için, ister Hacet Namazı niyetiyle niyetleniriz.

___________________________________________________________________

Safer ayı hakkında… Safer ayında Levhi Mahfuz’dan birinci kat semaya 320.000 bela inmektedir. Bu belalar ve kazalar sene içine yayılmaktadır. Bir dahaki safer ayına kadar bu 320.000 beladan birinin size isabet etmesinden korunmak isterseniz, aşağıda tarif edilen namazları kılınız, tesbihatları yapınız. Aile efradınıza ve çevrenize de tavsiye ediniz. Bu namazları kılanların, bir dahaki sene aynı güne kadar (üzerine kat’i yazılmış yani ALLAH’ın Teâlâ’nın C.C., senin üzerinde gerçekleşmesine kesin hüküm verdiği kazalar müstesna) kazalardan korunacağı rivayeti vardır.

Safer Ayında bela iner mi?
Safer ayı geçmişte bazı felaketlerin gerçekleştiği bir zaman dilimi olarak ta bilinir. Bu ayın bela ve musibet ayı olarak bilinmesinin sebebi şöyle olmalı. Hz Allah Ad kavmini şiddetli bir kasırga ile Safer ayının son çarşamba günü sekiz gün süren bir musibet göndererek cezalandırmış ve hepsini helak etmiştir. Ad kavmi ise kendilerinin helak olmasına sebep olan günahlar işlemiş ve cezayı hak etmişlerdir. Hz Allah’ta onlara Safer ayında azap gönderdi ve cezalandırmış oldu. Bu ve benzeri cezalandırma olayları Safer ayında gerçekleşmiştir. Hz Allah (c.c) buyuruyor ki: “Gerçekten biz uğursuzluğu süre gelen bir günde onlar üzerine şiddetli bir kasırga yolladık.”(Kamer 19 ayet) Başka bir ayette ise Allah’ımız ” Bundan dolayı biz de onlara dünya hayatında zillet azabını tattırmak için o uğursuz günlerde soğuk bir rüzgar gönderdik. Ahiret azabı elbette daha çok rüsvay edicidir. Onlara yardım da edilmez.”(Fussilet 16 ayet)
Efendimize safer ayının son çarşambasından sorulunca buyurdular ki: “Mevla Teala Firavun ve kavmini o gün cezalandırmıştır. ve suda boğmuştur. Ad ve Semud kavmini de yine o gün helak etmiştir.” diye buyurdu. İbni Abbasın rivayetine göre: Hangi bir millete azap gelirse mutlaka çarşamba günü gelmiştir. Ve dağlar yaratıldığı için çok ağırlık konmuştur. Yalnız senenin içinde bir çarşamba vardır o da senenin bütün günlerinin içinde en çetin en sıkıntılı geçen günü Safer ayının son çarşamba günüdür. Ferududdin-i Nakşibendi hz. buyuruyor ki: Gökten” üçyüz yirmi bin” senelik bela Safer ayının son çarşamba gecesi yağıyor.
HAKKINDA:”Safer, hicri aylar içinde, müslümanların en fazla sıkıntıya uğradığı bir aydır. Tarih boyu çok acı örnekleri yaşanmıştır. Bu yüzden büyükler bu ayın şerrinden Allaha sığınmışlar, enza zararla atlatabilmek için manevi reçeteler aramışlardır. Saferin ilk ve son çarşamba günleri me’sur olan aşağıdaki duayı okumak, aşağıdaki namazları kılmak, aşağıdaki duayı 100 kere okumak da bunlardan birisidir.” alıntı

Her hicri ay 1. Gece Hilâl görülünce üç kez tekbir ve tehlilden sonra üç kez şöyle demeli: Hilâlü hayrin ve ruşdin. Hilâlü hayrin ve ruşdin.Hilalü hayrin ve ruşdin. Anlamı:Hayırlı ve istikametli bir hilal devresi diliyorum.Hayırlı ve istikametli bir hilal devresi diliyorum.Hayırlı ve istikametli bir hilal devresi diliyorum. Rasûlullah(s.a.v) hilali görünce yukarıdaki duayı üç kere söyledikten sonra şunu okurdu: Âmentü billezî halekake. Anlamı: (Seni yaratan Allah’a inandım.)derdi.Bunu da üç kere tekrar ettikten sonra: Elhamdü lillâhillezî zehebe bişehrin keza ve cae bişehrin keza. Allahümme ahlilhü aleyna bil-emal ve’l-imani vesselâmeti vesselam.”Anlamı: “Ey hayır ve salah hilâli? Seni yaratan Allahü Teâlâ’ya iman ettim. Şu ayı (Şabanı) götürüp bu ayı (Ramazan) getiren Yüce Allah’a hamd olsun, Allah’ım! Bu ayı bizlere emniyetle, imanla, selâmet ve selâmla bulundur.”

Veya Yeni ay görüldüğünde okunacak dua:
“Birinci veya ikinci günleri aya bakarak şu duayı okumak sünneti şeriftir”
هِلاَلُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ آمَنْتُ بِللَّهِ الَّذِي خَلَقَكَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعاَلَميِنَ
Manası: Hayır ve hidayet ayı(hilali)olasın.
Ey hilal seni yaratan Hz.Allah’a iman ettim.
Ve alemlerin rabbi olan Hz.Allah’a hamd olsun.
Türkçe okunuşu: hilalü hayrin ve ruşdin eementü billahillezii halegake vel hamdü lillahi rabbil alemiin
(Ebul-Faruk KS Hazretleri buyurmuşlardır. “Bu dua’dan evvel şunlar okunur.1 defa tekbir getirilir ve sonra bu dua 3 veya daha fazla okunur. Bu duayı okuyan kimsenin çocuğunun çoluğunun dinini diyanetini Cenabı Hak kendisi muhafaza eder. Ve maddi ve manevi faydası vardır ve sünneti seniyyedir.
Dünyada ve ahirette sıkıntı görmez; yeni ayı gözetlemek sünneti şerifedir. Bayramları tesbit edebilmek için Ramazan-ı şerif ve Zilhicce aylarında farzdır.

Her hicri ayın 1. Gecesi Hilali görünce veya o gece;
1 fatiha-i şerife
1 Mülk (tebareke) suresi
1 fatiha-i şerife okumasında nice hikmetler vardır.
Sure-i mülk 30 ayettir.
Her ayeti ayın bir gününe tekabül eder.
Okuyan kişiyi Cenabı Hak Teala o ay içersinde her türlü kazadan,beladan muhafaza eder,hatta çoluğunu çocuğunu bile süfliyatın ve cinlerin tasallutundan muhafaza eder. Bu sûrenin okunmasının hikmeti: Umulur ki Allah-ü Tealâ hilâli görünce Mülk Sûresi’ni okuyan kimseyi her türlü sıkıntıdan kurtarır ve bir ay zarfınca muhafaza eder.

İmam Şibli: “Ramazan hilâli görülünce Mülk Suresi’ni okumak müstehab olur. Bu hususta tavsiye vardır ve bu süre kurtarıcıdır.” diyor.

 

 

image

HER AYIN, ÖZELLİKLE DE SAFER AYININ BAŞINDA OKUNARAK KORKULARDAN KURTULMAYA, ZELİL DURUMDAN AZİZ OLMAYA VESİLE OLACAK ACAYİB BİR DUA
Şeyh Ahmed el-Bûnî Hazretlerinin beyanı veçhile; evliyâullahtan nakledilen çok garip bir zikir ve pek acayip bir vird vardır ki:

1) Hangi bir köle bununla Allâh-u Te’âlâ’ya münâcat etse mutlaka âzat olur.

2) Hangi bir esir bu zikri yapsa mutlaka serbest kalır.

3) Hangi mahpus okusa, mutlaka hapisten kurtulur.

4) Korku içerisinde olan herhangi bir kişi bu virdi okursa mutlaka korktuklarından emin olur.

5) Hangi bir fakir bununla amel etse mutlaka zengin olur.

6) İnsanlar nezdinde zelil (itibarsız) duruma düşen hangi bir kimse bunu okursa mutlaka aziz olur.

7) Bu vird zorbaları kahretmek, zalimlerin ardını kesmek ve fesatçıların şerrini savuşturmak husu­sunda eşsiz manalar ve sırlar taşımaktadır.

8) Her kim bu zikri yazıp üzerinde taşırsa her inatçı zorba ve inatçı şeytan onun karşısında zelil durama düşer.

9) Her kim bu zikre devam ederse kendisi gören herkes mutlaka onu sever.

10) Her kim bu zikri çok yaparsa Allâh-u Te alâ onun kalbini mârifet nurlarıyla diriltir ve canı, malı, eşi ve ailesi hususunda onu muhafaza eder, ayrıca korktuğu şeylerin şerrine karşı ona kâfi gelir.

1l) Hangi bir hükümdar bu vird-i şerifi zikretse mutlaka mülkü genişler ve hükmü geçerli olur.

12) Bu zikr-i şerifin içerisinde İsm-i Âzam (Allâh-u Te‘âlânın en büyük ismi) bulunmaktadır. Bu yüzden bu konudaki birçok fikirden kişiyi müstağni bırakır.

13) Her kim bu vird-i şerifi okuduktan sonra Allâh-u Te alâ’dan dünya ve âhiret işleri ile alakalı hangi hâcetini isterse Allâh-u Te alâ ona istediğini verir.

14)Her kim bu evrâdı zorba birinin öfkelendiği sırada onun yanında okursa o kişinin gazabı sakinleşir.

15)Bu zikr-i şerif tevhid sırrını barındırdığı için en yüksek seviyede Allâh-u Te‘âlâ ya mûleh (tut­kun) olan veliler tarafından İsm-i Câmi (Allâh-u Te‘âlânın bütün isimlerini toplayan bir zikir) olarak bilinmektedir ki bunda bulunan sayılarla ilgili sırlar, harflerle ilgili tesirler, nûrânî isimler ve veflderiy- le ile ilgili durumlar araştırılacak olsa 10’da birine dahi ulaşılamaz.

16)Yöneticilerin, hükümdarların, büyüklerin, sâlih kimselerin, faziletli âlimlerin ve mahâretli he­kimlerin bu duayı yaparak dünya ve âhiret hayırlarına ve saâdetine (en büyük bahtiyarlığa) ulaşmaları için aşağıda sayılacak mübarek vakitleri kollayıp ona göre okumaları münasiptir.

a)Cuma gününün ilk saati.

b)Pazar gününün ilk saati.

c)Arefe gününün ilk saati.

d)İki bayram gününün ilk saati.

e)Âşûrâ günü.

f)Şa‘bân-ı Şerif’in yarı gecesi (olan Beraat Gecesi).

g)Ramazân-ı Şerifin 27. gecesi (olan Kadir Gecesi).

h)Her ayın başlangıcında.

I)Senenin tüm gecelerinde.

Ancak bu dua iki rekatta bir selam verilerek kılınacak 12 rekattan sonra yapılır. Kişi bu 12 rekatın sonunda oturduğu zaman (selam vermeden önce tahiyyyat ve salli-bârik okuduktan sonra):
“Bütün tenzihler Allâh’a âittir. Bütün hamdler Allâh’a mahsustur. Allâh’tan başka hiçbir ilâh yok­tur. Allâh her şeyden büyüktür. O en büyük ve en yüce olan Allâh’ın yardımı olmadan hiçbir ibadete kuvvet ve hiçbir günahtan dönüş imkânı yoktur” teşbihini okur.
Ardından:
“Ey Allâh! Bütün âlemler içerisinde İbrâhîm (Aleyhisselâm)a ve onun âl-i ashâbına salât ettiğin gibi Nebî(miz) Muhammed (Aleyhisselâm)a, müminlerin anneleri olan (kıymetli) zevcelerine, zürriyetine ve Ehl-i Beyt’ine de salât eyle. Şüphesiz ki Sen hamd olunmaya layıksın ve ulusun” der. Sonra tek­bir getirerek secdeye varır, secdedeyken 7 kere (her birinin başında besmele çekerek) Fâtiha-i Şerife okur,
sonra 10 kere:
“Allâh-u Te alâ’dan başka ilâh yoktur, O tektir, hiçbir ortağı yoktur, mülk Ona âittir, hamd Ona mahsustur. O her şeye hakkıyla gücü yetendir” diye zikreder. Sonra:
“Ey Allâh! Arş’ındaki izzet kulpları, Kitab’ındaki rahmetin son noktası, en yücenin de yücesi olan ismin hakkına, en ulu olan şâmn ve tastamam olan kelimelerin hürmetine Senden Efendimiz Muhammed e salât etmeni ve bu hâcetimi yerine getirmeni dilerim” dedikten sonra hâcetini ister.
(Namazda olduğu için Arapça dua etmek zorundadır, Arapça cümle kuracak ilim sahibi değilse kalbinde muradını tutarak 5 kere “Rabbenâ!”, 4 kere “Yâ Rabbi!”, 3 kere “Yâ Erhamerrâhimîn!” gibi zikirler okuyabilir.) Bunun akabinde başını kaldırarak oturur ve sağa sola selam vererek namazdan çıkar.
Sonra mümkünse tenhâ bir yerde kusurlardan uzak yağlı bir koç keser (kendi beceremiyorsa başka­sına kestirir), hayvanı keserken şeriatın usûlüne riâyet ederek koçu kıbleye çevirir.
Kesim esnâsında:
“Ey Allâh! Bu Sendendir ve yine Senin içindir. Ey Allâh! O muhakkak (cehennemden âzâd ol­mam için Sana arz ettiğim) fidyemdir, onu benden kabul eyle” der.
Kurbanın kanı için bir çukur kazarak kanı toprağa gömer. Sonra hayvanın etini altmış parçaya ayı­rır ki derisi, başı ve karnı ayrı ayrı cüz sayılırlar. Böylece altmış parçayı fakirlere dağıtır yahut (bunu yapamazsa) 60 fakire en iyi yemeklerden yedirir veya (bunu da yapamazsa) yedi fakire 7 dirhem sa­daka verir.
Bunları iyi anla ki biz mânevi huzura girmek isteyenler için kapıları açtık. Allâh-u Te‘âlâ diledikle­rine fazl-u kereminden verir. Allâh-u Te‘âlâ büyük fazl-u kerem sahibidir.

Kaynak : Lalegül Dergisi – Cübbeli Ahmet Hocaefendi

SAFER AYININ İLK GECE NAMAZI

Safer ayının ilk gecesinde yatsıdan sonra vitirden önce 4 rekat namaz kılınıp
1. rekatta Fâtihâ’dan sonra 11 kere Kâfirûn Sûresi,
2. rekatta 11 kere İhlâs Sûresi,
3. rekatta 11 kere Felak Sûresi,
4. rekatta 11 kere Nâs Sûresi okunur, selamdan sonra 70 kere:

”Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber ve La Havle Vela Kuvvete İlla Billlahil’Aliyyil’Azıym.”

“Allâh-u Te alâ noksan sıfatlardan münezzehtir. Bütün hamdler Allâh-u Te alâ’ya mahsustur. Allâh-u Te alâ’dan başka hiçbir ilâh yoktur ve Allâh-u Te alâ en büyüktür. Allâh’ın yardımı olma­dan hiçbir günahtan dönüş, hiçbir ibâdete de kuvvet yoktur” tesbihi okunur,

peşine de 70 kere :(fatiha suresi, 5. ayet-iyyâke nağbudi ve iyyâke nesteîn)

“Ancak Sana ibadet (ve kulluk) ederiz ve yalnız Senden yardım dileriz!” âyet-i kerîmesi oku­nur.

(Muhammed ibni Hatîrüddîn, el-Cevâhiru’l-hams, sh:50-52; İbrâhîm el-Ensârî, Rava’z-zam’ânfifedâili’l-eşhuri ve’l-ey- yâm, sh:4; Muhammed Âbidîn, Tenbîhu’l-kulûbi’n-naime ale’l-evrâdi’d-dâime, sh:71-72; Mahmud Sâmî, el-Ed‘iye ve’l-ezkâr)

image

İLK GÜN

*Safer ayı ilk gün oruçlu olmak güzel olur.

SAFER AYI HERGÜN YAPILACAKLAR LİSTESİNİ UYGULAMAYA BAŞLA (gece veya gündüz) Bu bölümdeki metinler için safer ayı hergün yapılacaklar kısmına bakınız.

HERGÜN (GECE VEYA GÜNDÜZ)

Hergün bu dua okunmalıdır. Bu duayı okuyana Allah’ın izniyle hiçbir şey, hiçbir şer dokunamaz. Bu bilgileri paylaşalım.
DUA; Allahümme ferricna biduhulis safer vahtimlena bilhayr vazzafer (ilk 15 gün bu dua yapılır-Son 15 gün biduhulis yerine bihurûcis denir.YANİ; İlk 15 gün safer ayı duası ; Allahümme feccirna bi-duhuli’s-safer vahtim lena bi’l- hayri ve’z zafer” 15 ‘ten sonra ”Allahümme feccirna bi-huruci’s – safer vahtim lena bi’l- hayri ve’z zafer”. MANASI: Allahım bizi saferin girişiyle ( 15’inden sonra çıkışıyla ) ferahlat , genişlet. Bize bu ayı hayırla va zaferle tamamlat. Safer ayı boyunca hergün bu dua 1 kere okunur.

******

Safer ayının İLK VE SON ÇARŞAMBA GECESİNDE, Bu belalardan korunmak için: Safer ayının son çarşamba gecesi (Salı’yı çarşambaya bağlayan gece) okunacaklar
1: On iki “Fatiha suresi”
2: Yüz “Besmele korunma duası” <bu lınkte yazıyor>
3: Yüz “La havle vela guvvete”
4: Yirmi yedi “Kadir suresi”
5: Yüz ” Esteğfirullah”
6: Kur’an-ı Kerimde bulunan Selam ayetleri okunur. <en altta vereceğiz>
7: “Allahümme Barik lena Fi Şehrissaferi Vehtim lena Bisseadeti Vezzaferi” veya aşağıda buna benzeri var. Bu dua Safer ayı boyunca okunur.

******

Hayatımız boyunca sabah-akşam 3 kere okunması güzel dua (ilkgünde okuyalım inşaAllah)

Enes bin Mâlik’e RA Peygamberimizin SAV öğrettiği çok tesirli bir dua:
Bu duayı sabah (mümkünse güneş doğmadan) 3 kere ve akşam güneş battıktan hemen sonra okuyan korkmaya tek layık olan yalnız ALLAH ‘tan C.C. korksun . Başta zalim devlet başkanı şeytan cin ve insanların şerrinden büyü ve efsunlardan hiçbiri ALLAH ‘ın C.C. izniyle hiçbir şekilde zarar veremez. Hz Osman’dan RA bildirildiğine göre ani belalardanda korunur. Ayrıca Zehir verilse tesir etmez ALLAH ‘ın izniyle (hergün okumak lazımdır): “Bismillahillezi Lâ Yedurrü meâs mihi şey-ün fil-erdi ve lâ fissemai ve hüves semiül âliym”

******

ALLAH’u Teâlâ’yı devamlı zikretmek lazımdır. Zira ALLAH’u Teâlâ’yı zikretmek en büyük ibadettir belaları musibetleri çevirir. En efdal zikir “LA İLAHE İLLALLAH” dır.

******

100 kere salâvat getirmek lazımdır. salâvat çok bela ve musibetleri çevirir, dünya ve Ahirette kurtuluşuna sebep olur. En EFDÂL Salâvat’ı Şerife: “ELLAHÜMME sâlli âla seyyidina Muhammedin ve ve âla âlihi ve sahbihi efdâle salevatike ve adade me’lumatike ve bârik ve sellim”

******
Bu ayda bol bol sadaka verilmelidir (Belalara karşı en güzel kalkan sadakadır). Şöylede yapılması tavsiye edilir; Bir miktar sadakayı bu ayın ilk çarşamba günü evin biryerine konur, o sadaka için ayrılan para harcanmaz (rehin tut). Son çarşambası sadaka olarak ver.

******

100 defa Lâ Havle vela kuvvete İlla Billahil aliyyil azim”
Seferi ayın ilk gecesi, hergün dolayısıyla son çarşamba gece-günü bu tespihatı yüz adet okunması makbuldur

******

Safer ayı boyunca hergün 1 defa okunması güzel olur ama en azı ilk ve son çarşamba gece-günü 1 defa okumak güzel olur.

بِسْمِ اللهِ الرَّحِمَنِ الرَّحِيمِ

اَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّ هَذَا الزَّمَانِ وَ اَسْتَعِيذُ بِهِ مِنْ شُرُورِ سَاءِرِ الزَمَانِ وَ اَعُوذُ بِجَلَالِ وَجْهِكَ وَ جَمَالِ قُدْسِكَ اَنْ تُجِيرَنِي مِنَ الْبَلَاءِ فِي هَذِهِ السَّنَةِ وَ قِنَا مِنْ شَرِّ مَا قَضَيْتُ فِيهَا وَ اَكْرِمْنَا فِي الصَّفَرِ يَا اَكْرَمَ الْاَكْرَمِينَ٠ اَظْهِرْ وَ اخْتِمْ هَذِهِ الشُّهُورَ عَلَيَّ بِالسَّلَامَةِ وَ السَّعَادَةِ وَ لِاَهْلِ بَيْتِي وَ لِاَقْرَبَاءِي وَ لِجَمِيعِ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّحِمِينَ٠ اللهُمَّ فَرِحْنَا بِدُخُولِ الصَّفَرِ وَ اخْتِمْ لَنَا بِالْخَيرِ وَ الظَّفَرِ٠

Bi’smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm
E’ûzü billahi min şerri hâzâ’z-zamâni ve este’izu bi-hi min şürûri sâiri’z-zamâni ve e’ûzu bi-celâli vechike ve cemâli kudsike en tücîranî mine’l-belâi fi hâzihi’s-seneti ve kına min şerri mâ-kadaytü fîhâ ve ekrimnâ fî’s-saferi yâ ekreme’l-ekremine. Ezhir vahtim hâzihi’ş-şuhûre ‘aleyye bi’s-selâmeti ve’s-sa’âdeti ve li-ehli beyti ve li-‘akribâi ve li-cemîi ümmeti Muhammedin ‘aleyhi’s-salâtü ve’s-selâmu bi-rahmetike yâ erhame’r-râhimine. Allâhümme ferricnâ bi-duhûli’s-saferi vahtimlenâ bi’l-hayri ve’z-zaferi. Manası; Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Bu zamanın ve diğer zamanların şerrinden Allah’a sığınıyorum. Senin celâlin ve cemâline sığınıyorum. Bu yılın belâlarından ve o yıl içerisinde hükmettiğin sıkıntılardan Sana sığınıyorum. Ey ikramı bol olan Allah’ım! Bize Safer ayında ikram et. Ey merhametlilerin en merhametlisi, merhametin hürmetine bu ayları bize, ailemize, akrabamıza ve tüm ümmeti Muhammed’e bereket ve aydınlık kıl. Allah’ım! Safer’in gelişini bize rahatlık kıl. Hayır ve zaferle bitmesini nasib eyle.(Misvak Neşriyat, ibâdet Takvimi ve Dualar, 30-31.s.)

******

Selam ayetleri safer ayı boyunca hergün 1 kere okunmalı dolayısıyla enazı ilk ve son çarşamba gece-günü 1 kere okunmalı.

Selam ayetleri

1-Meryem suresi: 15

Ve selâmun aleyhi yevme vulide ve yevme yemûtu ve yevme yub’asu hayyâ(hayyen).

Selâm ona hem doğduğu gün, hem öleceği gün hem de diri olarak ba’solunacağı gün

2-Meryem suresi: 33

Ves selâmu aleyye yevme vulidtu ve yevme emûtu ve yevme ub’asu hayyâ(hayyen).

Ve selâm bana hem doğduğum gün hem öleceğim gün, hem diri olarak ba’s olunacağım gün

3-Saffat suresi:79

Selâmun alâ nûhın fîl âlemîn(âlemîne).

Bütün alemler içinde Nuh’a selam!

4-Saffat suresi:109

Selâmun alâ ibrâhîm(ibrâhîme).

Selâm İbrahime

5-Saffat suresi:120

Selâmun alâ mûsâ ve hârûn(hârûne).

Selam Musa ile Harun’a!

6-Saffat suresi:130

Selâmun alâ ilyâsîn(ilyâsîne).

Selam İlyas’a!

7-Saffat suresi:181

Ve selâmun alel murselîn(murselîne).

Selam tüm peygamberlere!

ARAPÇALARI:

1-Meryem suresi 15

وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا
2-Meryem suresi 33

وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا
3-Saffat suresi 79

سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ
4-Saffat suresi 109

سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ
5-Saffat suresi 120

سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ
6-Saffat suresi 130

سَلَامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ
7-Saffat suresi 181

وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ

******

SAFER AYINDA EN AZI İLK VE SON ÇARŞAMBA GECE veya GÜNÜ 1 DEFA OKUNACAK BİR DUA(veya hergün)

Rivayet olunduğuna göre her kim aşağıda zikredilecek duayı safer ayının her günü okursa Allâh-u Te alâ onu bir dahaki safer ayına kadar o sene olacak bütün bela ve musibetlerden korur. O sene ona asla hiçbir bela isabet etmez.
__________

DUANIN TÜRKÇE OKUNUŞU(Safer ayında hergün <enazı ilk-son çarşambası>1 kere okunacak en önemli dua. Arapçası site ana sayfada postlarda var, bakabilirsiniz.

Bi’smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin Abdike ve Nebiyyike ve Resuliken nebiyyil ümmiyyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve bârik ve sellim,
Allahümme innî eûzü bike min şerri hazeş şehri ve min şerri hâzel yevmi ve min külli şiddetin ve belâin ve beliyyetil-letî kadderte fîhi Yâ Dehru Yâ Deyhûru Yâ Deyhâru Yâ Kânü Yâ Keynûnü Yâ Keynânü Yâ Ezelü Yâ Ebedü Yâ Mübdîü Yâ Müîdü Yâ Zel Celâli vel İkrâmi Yâ Zel Arşil Mecîdi ente tefalü mâ türîdü.
Allahümme’h rüsnî bi aynikelletî lâ tenâmü fî nefsî ve mâlî ve ehlî ve evlâdî ve dînî ve dünyâyelletîbteleytenî bi suhbetihâ bi hürmetil ebrâri vel ehyâri bi rahmetike Yâ Azîzü Yâ Gaffâru Yâ Kerîmü Yâ Settâru bi rahmetike Yâ erhamer-râhimîn.
Allahümme Yâ şedîdel kuvâ Yâ şedîdel mihâli Yâ Azîzü Yâ Kerîmü Yâ Kebîru Yâ Müteâl, zellelte bi izzetike cemîa halkıke, ikfinî vekfinî an cemîi halkıke Yâ Muhsinü Yâ Mücemmilü Yâ Mütefeddilü Yâ Münimü Yâ Mükrimü Yâ Allahü Lâ ilâhe illâ ente bi rahmetike Yâ erhamer-râhimîne.
Allahümme Yâ Latîfü letafte bi halkıs-semâvâti ve ardı, ültuf bi Nâfî kadâike ve âfinâ min belâike velâ havle velâ kuvvete illâ bike bi rahmetike Yâ erhamer-râhimîn. Hasbünallâhü ve ni’mel vekîlü velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyîl azîm.
Allahümme bi sirril haseni ve ehîhi ve ceddihi ve ebîhi ve ümmihi ve benîhi ikfinî şerra hâzel yevmi ve mâ yenzilü fîhi Yâ Kâfiyel mühimmâti Yâ Dâfial beliyyâti, feseyekfikehüm Allahü ve hüves-semîül alîmü, ve sallallahü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellem.

DUANIN TÜRKÇE MEALİ (kelime kelime değil)

“Ey Allah! Kulun, Nebin ve Rasûlün olan Ümmî Peygamber Efendimiz Muhammed’e ve Ehl-i Beyt’ine ve sahâbesine salât eyle, bereketler yağdır ve selam eyle.

Ey Allâh! Muhakkak ki ben bu ayın ve bu günün şerrinden ve senin bu ayda yarattığın her bir belâ ve musibetten Sana sığınırım. Ey Ezelî! Ey Bakî! Ey Kadîm! Ey Mevcûd! Ey Sâbit! Ey Hakk!
Ey (varlığının) başlangıcı olmayan! Ey sonu olmayan! Ey her şeyi yoktan yaratan! Ey her şeyi tekrar diriltecek olan! Ey celal ve ikram sahibi! Ey ulu Arş’ın sahibi! Sen dilediğini yaparsın!
Ey Allâh! Canımı, malımı, birliktelikleriyle beni imtihana tâbi tuttuğun çocuklarımı, dînimi ve dünyamı hiç uyumayan kudret gözünle muhafaza eyle. İyi ve hayırlı kullarının hürmetine bu duamı kabul eyle! Rahmetinle muamele eyle!
Ey yüce Allâh! Ey günahları bağışlayan! Ey (kullarına karşı) cömert (olan)! Ey günahları örten! Ey acıyanların en merhametlisi rahmetinle muamele eyle! Ey kuvvetleri güçlü ve azabı şiddetli olan Allâh! Ey Kendisi çok güçlü olan! Ey ululuk sahibi! Ey iyilik sahibi! Ey büyük Allâh! Ey yüce Allâh! İzzetinle bütün yaratıklarını zelil kıldın. Bana kâfi gel, mahlukâtın(ın şer ve zararların)a karşı bana kâfi gel!
Ey güzellik veren! Ey yaptığını güzel yapan! Ey (dilediğini) güzelleştiren! Ey fazl-u kerem sahibi! Ey inam eden! Ey ikram eden! Ey Kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan! Ey acıyanların en mer­hametlisi! Ey gökleri ve yeri yaratma lütfunda bulunan Latif. Kazâ ve kaderinde bize lütufta bulun. Belandan bize âfiyet ver. Günahlardan dönüş ve ibâdete kuvvet ancak Senin yardımınladır. Ey acıyan­ların en merhametlisi! Rahmetinle kabul buyur.
Allâh -u Te alâ bize yeter. O ne güzel vekildir. O pek yüce ve çok büyük Allâh’ın yardımı olmadan hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Ey Allâh! Hasen ile kardeşinin, dedesi ile babasının, annesi ile oğulları­nın sırrı hakkı için; bugünün şerrine ve bugünde inecek olan belaların şerrine karşı bana kâfi gel! Ey mühim sıkıntılara kâfi gelen ve ey belâları kaldıran! ‘Onlara karşı muhakkak Allâh sana kâfi gele­cektir, O hakkıyla işiten ve hakkıyla bilendir.’
Allâh-u Te alâ, Efendimiz Muhammed e, Ehl-i Beytine ve ashâbının tümüne salât eylesin. Ey Al­lâh! Safer ayında bize bereket ver! Mutluluk ve galibiyetle bitirmemizi nasip et!”
KAYNAK: (Muhammed ibni Hatîriddîn, el-Cevâhiru’l-hams, sh:50-52; İbrâhîm el-Ensârî, Rava’z-zam’ân fifedâili’l-eşhuri ve’l-eyyâm, sh:4; Muhammed Âbidîn, Tenbîhu’l-kulûbi’n-naime ale’l-evrâdi’d-dâime, sh:71-72; Mahnıud Sâmî, el-Ed‘iye ve’l-ezkâr, sh:123-127)

******

Bu dua ay boyunca hergün Selam ayetleriyle birlikte okunur.

Bismillâhirrahmânirrahîm,
Fallâhü hayrun hâfizan ve hüve erhamürrâhimîn.
Rabbeneftah beynenâ ve beyne kavminâ bilhakkı ve en-te hayrül fatihin.
Allâhümme yâ müfettihal ebvâb. İftah lenâ ebvâbel hayrat.

******

image

image

image

image

image

 

image