Letaifler ve Zikrullah

Maddi vucüdumuzun hayatiyetini devam ettirmesi için kalp,beyin,karaciğer,akciğer gibi bir takım cihazların sıhhatli çalışması ne kadar lüzumlı ise, manevi dünyamızın da, uyanması ve hassasiyet kazanması bakımından bir takım manevi merkezlerin varlığı ve sıhhatli çalışması da son derece lüzumludur. işte ehlullah hazeratı, keşif yada tecrübe yoluyla,vücutta bazı letaifler(ruhani merkezler) belirlenmiştir. Bazı farklı değerlendirmeler war isede, genel kabul gören anlayışa göre, bu letaifler kısaca şöyledir:

KALP, Sol göğsün iki parmak altında.

RUH, Sağ göğsün iki parmak altında.

SIR,Sol göğsün iki parmak üstünde.

HAFİ,Sağ göğsün iki parmak üstünde.

AHVA,Göğsün tam ortasında.

NEFS-İ NATIKA,Alnın tam ortasında dikeybir damar.

ZİKR-İ SULTANİ(zikr-i kül) zikrin tüm vücudun zerrelerine kadar yayılmasıdır. letaiflerle yapılan zikir, cehri bir zikir(sesli)olmayıp, hafi (sessiz) zikirdir. Ayeti kerimede zikrin bu çeşidine şöyle işaret ediliyor; “kendi öz benliğinde yalvararak,ürpürerek ve seside yükseltmeden RABBini sabak akşam zikret. ve sakın gafillerden olma!” (el A’raf,205) letaifler ancak çok zikretmekle uyandırılabilir. İnsan, bedeni itibarıyla türabidir, yani toprağa mensuptur, ve neticede toptak olacaktır.Ruh itibarıylada Rabbanidir ve ruh ölümsüzdür. Yeniden dirilişin gerçekleşeceği kıyamet gününde, bu ruha yeni bir beden giydirilecektir. Bu bedenin keyfiyeti,dünyada iken ruhun kazandığı manevi seviyeye göre nurani yada zulmani bir şekilde tezahür edecektir. Nitekim ayeti kerimede; “O gün bazı yüzler ağarır,bazı yüzlerde kararır.Yüzleri kararanlara;imanınızdan sonra küfrettiniz ha?Öyleyse inkar etmenize karşılık azabı tadın.(denecektir) Yüzleri ağaranlara gelince,(onlar) ALLAH’ın rahmeti içindedirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır.”(Al-i İmran,106-107) Letaiflerin ve hatta bütün manevi dünyamızın şu alemde nurlanması, kıyamette yüz aklığının en müessir vesilesi olacaktır. Bu itibarla ölmeden önce nuraniyete bürünme adına tam bir mücahedeye sarılmak zaruridir…

İmandan ihsana Osman Nuri TOPBAŞ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s