Salatı kaime duası (Ezan duası(Salavatı)da denir)

DUA
Allahümme rabbenâ ve rabbe hâzihi’d-daveti’t-tâmmeti ve’s-salâti’l-kâime.
Âti seyyidenâ Muhammedeni’l-vesilete ve’l-fadîle.
Veb’ashü makâmen mahmuden ellezî vaadteh.İnneke lâ tuhlifü’l-mîâd.

MANASI
Ey Rabbimiz! Ey şu okunan davetin ve kılınan namazın Rabbi Allahım! Efendimiz Muhammed’e ahirette vesileyi ve büyük fazileti ver.
O’nu kendisine vaadettiğin Makam-ı Mahmud’a yükselt.
Hiç şüphesiz sen verdiğin sözden dönmezsin.

EZAN OKUNURKEN NE YAPILIR?
Namaz vakitlerinde müezzin ezan okur, mü’minler de ezana icabet eder.
Ezan okunurken konuşulmaz. Hattâ Kur’ân-ı Kerîm okuyan bir kişi ezan başladığında okumayı bırakıp ezanı dinler.

Ezana icabet iki türlü olur. Biri müezzinin söylediğini aynen söylemekle, diğeri de kalkıp camiye yürümekle, yahut evde namaz hazırlığına girmek ile.
Bilindiği üzere ezan başlayınca susmak, okunan kudsî cümleleri dinlemek müstehabtır. Hatta, dinlerken de müezzinin söylediği kudsî kelimeleri aynen içinden söylemekle icabet de müstehabdır. Ezanı işiten kişi cünüp de olsa yukarıdaki yükümlülükleri yerine getirir. Ancak hayızlı ve nifaslı olan kadınlar bunun dışındadır.
Ancak, ezandaki “Hayyâ ale’s-salâh” ve “Hayyâ ala’l-felâh” kelimelerinde aynı kelimeler söylenmez. Bunların yerine “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh” (Allah’tan başka hiçbir güç ve kuvvet kaynağı yoktur) denir.

Sabah namazı ezanında ise müezzinin “Essalâtü hayrun mine’n-nevm” kelimesine “Sadakte ve berirte” (doğru söylüyorsun) denerek icabet edilir.
Ezan dinlerken icabetini böyle yapmış olan mü’min, ayrıca ezanın sonunda bir de vesile duâsı okursa daha çok sevap alır, hem de Efendimiz (s.a.v.)’in şefaatına layık olur.
<<<<Hz. Cabir (radiyallahu anh) anlatiyor: “Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: “Ezani isittigi zaman kim: “Allahumme Rabbe hazihi’d-da’veti’t-tamme ve’s-salati’I-kaime ati Muhammedeni’I-Vesilete ve’I-fadilete veb’ashu makamen mahmudeni’Ilezi va’adtehu. (Ey bu eksiksiz davetin ve kilinan namazin sahibi! Muhammed’e‚ Vesile’yi ve fazileti ver. O’nu, va’adettigin -bir rivayette va’adettigin uzere- makam-i Mahmud uzere ba’s et (dirilt)” derse, ona Kiyamet gunu mutlaka sefaatim helal olur.”
Buhari, Ezan 8; Ebu Davud, Salat 28, (529); Tirmizi, Salat 157, (211); Nesai, Ezan 38, (2, 26); Ibnu Mace, Ezari 4, (722). >>>>

ayrıca fazla bilgi için (Ezan duası(Salavatı) buraya tıklayınız 

************************************************

Bilgi için:

Ayrıca

<Salavat-ı Mahi (Balık) veya Salavat-ı Kâime (Kayyum) > ve <Delailül Hayratda geçen Salavatı Kaim duası >adı altında Salavatlar internette dolaşmaktadır. Fakat bunları ehli sünnet kaynaklarda ulaşamadık. Ayrıca verilen kaynakların sağlıkları hakkında fazla bir bilgi yok. Bu yüzden bu isim altında dolaşan salavatları buraya koymadık. İlerde haklarında sahih bilgiye ulaşılırsa o zaman ilave yapabiliriz.