SALÂVAT-I KÜNHİYYE

SALAVAT:
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Allâhümme salli alez-zâtil künhi. Kıbleti vücûhi tecelliyâtil künhi aynil künhi fil künhi.
El câmiı li hakâıkı kemâli künhil künhi. Elkâimi bil künhi fil künhi.  Salâten lâ ğâyete li künhihâ dûnel künhi ve alâ âlihî ve selleme kemâ yenbeğıy minel künhi lil künhi. Allâhümme es’elüke bi nûril envârillezî hüve aynüke lâ ğayruke en türiyenî veche nebiyyike seyyidinâ muhammedin sallellâhü teâlâ aleyhi ve sellem.  Kemâ hüve ındeke âmîn.

FAZİLETİ:
Gümühanevî Hazretleri Buyuruyor ki;
“Bu salavata devam edenler, Fahr-i Alem Hazreti Muhammed Mustafa (s.a.v) Efendimizi Rüyada görmek şerefine nail olurlar”(MECMUATÜ’L AHZAB’tan-Ahmed Ziyaeddin Gümüşhânevî Hazretlerinin, iki bin sayfadan oluşan dua kitabıdır.)

alıntı

Not: Sözlükte ”künhü” kelimesinin öz, kök manası var. En doğrusunu sadece Allah bilir.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s