*Hadis-i Şeriflerde buyuruldu ki; (Bir kimse sabah-akşam, 3 kere “Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdi ve lâ fissemâi ve hüves-semi’ul alim ” derse, ona hiçbirşey zarar veremez.)

*Bir kimse sabahleyin 3 kere “EÛZÜ BİLLAHİS-SEMÎİL ALÎM-İ MİNEŞŞEYTÂNİRRACÎM” diyerek Haşr Suresinin son üç ayetini okursa, Allah ona 70.000 meleği vekil edip, akşama kadar kendisine dua ederler.

*Bir kimse sabah-akşam 7 kere ”Hasbiyallahu lâ ilâhe illâ Hû, aleyhi tevekkeltu ve Huve rabbül arşıl azîm” derse, Allah onun dünya ve ahiret işlerine kafidir.

*Gece, Bakara Suresinin son 2 ayetini (Amenerresulu’yü) okuyana, bu 2 ayet herşey için yeterlidir.

*İmam Rabbani hazretleri, din ve dünya zararlarından kurtulmak için hergün 500 kere, “La havle vela kuvvete illa billâh” okurlardı.

*Mektubat-ı Rabbani’de buyuruldu ki; Korkulu yerlerde ve düşman karşısında ve emin ve rahat olmak için (Li îlâfi) suresini okumalıdır. Tecrübe edilmiştir. Hergün ve hergece, hiç olmazsa, 11 defa okumalıdır. Hadis-i Şeriften buyuruldu ki; ”Bir yere gelen kimse “Euzü bi kelimatillahit-tammati min şerri ma haleka” okursa, o yerden kalkıncaya kadar, ona hiçbirşey zarar ve kötülük yapmaz.

*Yunus a.s., balığın karnında, Enbiya Suresinin 87. ayetini söyleyerek dua edince, Allahü Teala duasını muhakkak kabul eder. Bu duayı okuyanların dualarının kabul edileceği bildirildi. Dua şöyledir;
”LA İLAHE İLLA ENTE SÜBHANEKE İNNİ KÜNTÜ MİNEZZALİMİN ”
Bu duayı hergün 40 defa hatta 500 defa okumak çok faydalıdır.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s