Bu salavatı okuyan kadar o gün kimse amel edemez, çok amel yazdıran salavat

 

SALAVÂT:

____________
“Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyi kemâ emertenâ en nusalliye aleyh,
Ve salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyil ümmiyyi kemâ yenbeğî en yusalle aleyh,
Ve salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyi biadedi men lem yusalli aleyh,
Ve salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyi kemâ tuhibbü en yusalle aleyh”
“İmam Muhammed İslam tercüme etmiştir.

 

MANASI:

____________
Allahım (c.c) peygamberimiz Muhammed Mustafaya sav bize emir buyurduğun gibi salat ve selam et,Allahım cc peygamberimiz Muhammed Mustafaya sav onun layık olduğu şekilde salat ve selam et,Allahım cc peygamberimiz Muhammed -aleyhisselama- salat selam getirmeyenler adedince salat ve selam getir.Allahım cc peygamberimiz Muhammed aleyhisselama sevdiğin şekilde salatü selam getir.

HAKKINDA:

_______________
Ezhâr-ül Ehadis Kitabında, Enes İbni Mâlik (ra)’ den rivayetle, “Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki;
FAZİLETİ:”Şu geçen kimsenin hergün kazandığı kadar hiç kimse amel edemez çünkü Cebrail (as) bana bildirdi ki, bu kimse hergün 10 kere şu salavâtı verir”

 

 

 

Kaynak: Tuhfetü’s Salavat/ Hüseyin İbn-i Aliyyül Kaşifi

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s