Muhammed el-Budyrî’nin (Büdeyrî) veya (MUHAMMEDU’L-BUDEYRİ) Salavatı

Salavat
________

Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin. El Fâtihil Hâtimir rasûlil kâmilirrahmetişşâmili ve alâ âlihi ve eshâbihi ve ehbâbihi adede mağlûmâtillâhi bidevâmillâhi salâten tükûnü leke yâ rabbenâ rızâen velihakkıhi edâen veeselüke bihi minerrafîki ehsenehü veminettarîkı eshelehü veminel ilmi enfeahü veminel ameli eslehahü veminel mekâni efsehahü veminel ayşi ergadehü veminerrızkı etyebehü veevseahü.
Anlamı
_______

Allahım!
Rahmeti her tarafı kapsayan, kaplayan, kamil insan olan, risalet görevi olan son elçi olan ve (kalpleri) açan Efendimiz Muhammede ve onun âline, ashabına ve sevdiklerine Hak Tealanın (mülkü) devamınca, Hak Tealanın ilmi adedince salatü selam eyle.
Öyle bir salavat ki sen razı ve Muhammedin şanına yakışır olsun!
YaRabb!
Efendimiz Muhammed adına senden niyaz ediyorum; Arkadaşın en iyisini, yolun en kolayını, ilmin en faydalısını, amelin en sağlamını, mekanın en genişini, hayatın en huzurlusunu ve rızkın en temizini ver bana!
Allah kabul etsin.