• Fatiha Suresi<-***->hergün 100 defa
  • Ayetel Kürsü<-***->50 defa
  • Ali İmran Suresi<-***->Kim okursa zengin olur.
  • Ali İmran Suresi 26-27. Ayetler<-***->Her farz, nafile namaz arkasından okuyan zengin olur.
  • Ali İmran Suresi 26-27. Ayetler<-***->Hergün 41 defa okuyan mal, mülk sahibi olur.
  • Ali İmran Suresi 83-85. Ayetler
  • Vakıa Suresi (Zenginlik Suresi)<-***->Her gece okuyan çok kazanır.
  • Vakıa Suresi (Zenginlik Suresi)<-***->41 defa okuyanın rızk dileği olur.
  • Zilzal Suresi<-***->Namazda Zilzal Suresi okumayı adet edene dünya serveti ihsan edilir.
  • Kureyş Suresi<-***->Zenginlik için 7 defa oku, üfle.
  • Ali İmran Suresi<-***->3 defa oku, ummadığı yerden mal ve zenginlik elde eder.

*Bakara Suresinin ilk 5 Ayetini 21 defa okuyan zengin olur. Malı Mülkü artar.

—-

HZ. SÜLEYMAN’IN (A.S.) KURAN’DA GEÇEN DUASI

Arapçası:

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ

Türkçe Okunuşu:

“…Rabbigfir lî veheb lî mulken lâ yenbagî li ehadin min ba’dî, inneke entel vehhâb(vehhâbu).”

Anlamı:

“…Ey Rabbim! Beni bağışla. Bana, benden sonra kimseye lâyık olmayacak bir mülk (hükümranlık) bahşet! Şüphesiz sen çok bahşedicisin!” dedi.

Not; Süleyman Peygamber bu dua ile Allah’tan zenginlik istemiş ve büyük mülke nail olmuştur.

Günde 12 defa okunması tavsiye ediliyor. Bu duayı okuyanlar için islam âlimleri; aniden ve sebepsiz olarak zenginleşebilir demektedir.

*Hz. Süleyman’ın Zenginlik duası

Neml Suresi 19. Ayet

فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِىٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِىٓ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَٰلِدَىَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَٰلِحًا تَرْضَىٰهُ وَأَدْخِلْنِى بِرَحْمَتِكَ فِى عِبَادِكَ ٱلصَّٰلِحِينَ

Fe tebesseme dâhıken min kavlihâ ve kâle rabbi evzı’nî en eşkure ni’metekelletî en’amte aleyye ve alâ vâlideyye ve en a’mele salihan terdâhu ve edhılnî bi rahmetike fî ibâdikes sâlihîn(sâlihîne).

Süleyman, onun bu sözüne tebessüm ile gülerek dedi ki: “Ey Rabbim! Beni; bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat!”

Biiznillah

İmsâk ile Sabah Arasında Zenginlik Talebi İçin Okunacaklar

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

İbnü Ayyâd (Rahimehullâh)ın beyânı vechile; meşâyih hazarâ ti zenginlik talebi için, imsak ile sabah namazı arasında okuna cak bâzı zikirleri hadîs-i şerîflerden cem etmişlerdir ki bunlar dan biri de: “O Büyük Allâh’ı tesbîh eder ve O’na hamde derim. Yaptığı iyilikleri sayan fakat Kendisine hiçbir iyilik sayılamayan Zât’ı tesbîh ederim. (Dilediğini) kurtaran fakat Kendisinden kimse kurtarılamayan Zât’ı tesbih ederim.

(“Allâh’ın yardımı olmadan hiçbir şeye güç yetmez.’ anlamı na gelen ‘Lâ havle… zikri okunarak, kendinde) güç ve kuvvet (vehmetmek)ten berî olunup ancak Kendisine ilticâ edilen Zât’ı (bütün noksanlıklardan tenzih ve) tesbîh ederim.

Ancak Kendisine îtimâd eden kimselerin, Yüce Zâtı’nı tes bîh etmeleri yine O’nun kendilerine bir lütfu olan Zât’ı tes bîh ederim. Her şeyin Kendisine hamd ile tesbîhte bulundu ğu Zât’ı tesbih ederim. Seni tesbîh ederim. Senden başka hiç bir ilâh yoktur. Ey her şeyin Kendisini tesbîh ettiği Zât! Ba na affinla yetiş, şüphesiz ben (maddî ve mânevî sıkıntılarım dan dolayı) çok dertliyim.” tesbîhâtıdır ki bunu okuduktan son ra 100 kere istiğfâr eden kişiye kırk gün geçmeden mutlakā dün yâ imkânları topluca gelecektir ve bu, denenmiş bir faydadır. (Zer- rûk, Şerhu Hizbi’l-Bahr, Nuruosmaniye Ktp., rakam:2886, verak: 11b; el-Üchûrî, en-Nûru’l-vehhâc, sh:47-48; İbnü “Ayyâd, el-Mefähiru ‘l-‘aliyye, sh:158, ed-Dim

Sabah Namazının Sünnetinden Hemen Sonra Okunacak !!

Ardından 100 kere İstiğfar okunacak!!

Subhânallâhil azîmi ve bihamdih. Subhâne men yemünnü ve lâ yümennü aleyh. Subhâne men yücîru ve lâ yücâru aleyh. Subhâne men yübrau minel havli vel quvveti ileyh. Subhâne menittesbîhu minnetün minhü alâ meni’temede aleyh. Subhâne men yüsebbihu küllü şey in bihamdih. Subhâneke lâ ilâhe illâ ente yâ men yüsebbihu lehül cemîu tedâraknî bi afvike feinnî cezû’. (1 Kere)

Estağfirullâh. (100 Kere)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s