Aksemtü aleyki eyyetühel ılletü biızzetillâh

Ve bi azameti azametillâh

Ve bi celâli celâlillâh

Ve bi kudreti kudretillâh

Ve bi sultâni sultânillâh

Ve bi lâ ilâhe illallâh

Ve bi mâ cerâ bihil kalemü min ındillâh

Ve bi lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi illen sarafti.

Akşam yatsı arası 7 kere okumak iyi olur.

Yapılışı: Duayı okurken elini hastanın alnına  koy.

Hastalık neredeyse mesh ederek oraya kadar gel.

Duayı bitir.

Manası: Ey hastalık! Sana Allâh (c.c) izzetiyle, azametiyle, yüceliğiyle, kudretiyle,gücü ile, lâ ilaâhe illallâh ile, Allâh (c.c) katından, kalemin yazdıkları ve Allâhın güç ve kuvvetiyle yemin veriyorum. Bu kimseyi terk edip uzaklaş.

 

Rivayet: Abdullah bin mübarek diyorki; Savaşa gidiyorken atım düştü ve öldü. Oanda orada yüzü ve kokusu çok güzel birisi  belirdi. Tekrar atına binmeyi istermisin dedi. Evet dedim. Adam elini atın alnına koyarak bu duayı okuyup, elini üzerinde gezdirince at düştüğü yerden kalktı. Adam bana; Bin atına dedi. Atıma bindim, atımın ölmesiyle ayrılmak zorunda kaldığım arkadaşlarıma yetiştim. Sonraki gün düşmanla çarpışmaya başlayacağımız anda bana yardım eden adam önümde belirdi. Dün bana yardım eden sen değilmiydin dedim. Evet benim dedi. Allah için cevap ver, sen kimsin dediğimde Ben Hızır’ım, zorda kalanlara yardım ederim, dedi. Bunun üzerine ondan sonra ne zaman bu duayı bir hastaya okudumsa Allahın izniyle hemen şifa buldu.

Abdullah bin Mübarek kimdir? Bakınız http://www.ehlisunnetbuyukleri.com/Islam-Tarihi-Ansiklopedisi/Detay/ABDULLAH-BIN-MUBAREK/12

 

ABDULLAH BİN MÜBÂREK

Tebe-a Tâbiîn’in büyüklerindendir. İsmi Abdullah ibni Mübârek bin Vâdıh Hanzalî Temîmî; künyesi Ebû Abdurrahmân’dır. Hadis-fıkıh âlimi, mücâhid ve zâhid idi.

Tâbiîn’in ve Peygamberimiz s.a.v.’i görenlerin sohbetinde yetişti. Din düşmanları ile muhârebelerde bulundu. Dünyaya ve dünyalığa rağbet etmezdi. Emevi halifelerinden Hişam bin Abdülmelik devrinde M.736 (H.118) yılında Merv’de doğdu. M.797 (H.181) senesi bir gaza dönüşü, Bağdat yakınlarındaki Hît adlı yerde vefât etti. Türk asıllıdır.

İlk tahsîlini Merv’de yapan Abdullah ibni Mübârek, tahsil için Bağdât, Basra, Hicaz, Yemen, Mısır, Şam gibi ilim merkezlerine gitti. Bağdat’ta büyük âlimler ve evliya ile görüştü. Onların ders ve sohbetlerinden faydalandı. Hammâd bin Zeyd, Evzâî, Süfyân-ı Sevrî, Süfyân bin Uyeyne, Mâlik bin Enes gibi âlimlerden hadis-i şerif okudu. Dört bin kişiden hadis-i şerif dinledi. Bunlardan yalnız birinden hadis-i şerif rivayet etti. Kendisinden de büyük âlimler rivayette bulundular. Hocalarının önde gelenleri arasında İmâm-ı Azam Ebû Hanife de vardı. Fıkıh ilmini ondan öğrendi. İmâm-ı Azam vefat edince, İmâm-ı Mâlik’in derslerine devam etti ve ilimde yüksek bir dereceye ulaştı.

İlim tahsilinden sonra tekrar Merv’e döndü. İlmi, edebi çok olup, az konuşmak âdeti idi. Geceleri ibâdet ile geçirirdi. Sözü senetti. Emânete çok riayet ederdi. Şam’da birinden aldığı kalemi unutup veremeden Merv’e gelmişti. Kalemi sâhibine vermek için Merv’den tekrar Şam’a gitti. Eshâb-ı kirâm ile onları gören Tâbiîn’in hâllerini anlatan eserleri okurken çok ağlar kendinden geçerdi. Peygamber efendimiz s.a.v.’i görüp sohbetlerinde bulunma şerefine kavuştukları için Eshâb-ı kirâm’ın üstünlüğünü anlatır ve:

“MUÂVİYE R.A.’IN, RESÛLULLAH’IN YANINDA GİDERKEN BİNDİĞİ ATIN BURNUNA GİREN TOZ, ÖMER BİN ABDÜLAZÎZ’DEN BİN DEFA ÜSTÜNDÜR.” buyururdu.

Evinde hadis-i şeriflerle çok meşgul olduğundan; “Yalnızlıktan rahatsız olmuyor musun?” diye sorulduğunda; “Peygamber efendimiz ve Eshâb’ı ile beraber olunca insan hiç yalnızlık duyar mı?” karşılığını verirdi.

Merv’de bir yıl ticaretle uğraşır, kazancının hepsini fakirlere dağıtırdı. İkinci yıl İslâmiyet’i yaymak için cihâda, düşmanla harbe giderdi. O, medresede müderris-hoca; camide vaiz, şehirde tüccar; harpte büyük bir kahramandı. Kılıç ve kalem sahibi idi. Kalemiyle cihâda dâir eser yazdı, kılıcıyla da dillere destan olan kahramanlıklar gösterdi.

Allah ondan razı olsun.

Evliyalar Ansiklopedisi

One thought on “Hızır a.s. Duası (Şifa İçin)

  1. Muteber dua kitaplarında bulunuyor. Yıllardır okunmaya devam ediliyor. Rivayetini de verdik. O mübarek hak bulmuş. Biz de zaman zaman okuyoruz. Siz de tecrübe edin, sonucunu da bizimle paylaşın.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s